Aktuelt

Runar Elle Smelror har disputerthttps://diakonhjemmetsykehus.no/nyheter/runar-elle-smelror-har-disputertRunar Elle Smelror har disputertRunar Elle Smelror ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen/UiO har forsvart sitt doktorgradsarbeid med tittelen "Cognitive and clinical characteristics in adolescent non-affective early-onset psychosis and healthy controls". Vi gratulerer! 17.11.2019 23:00:00
Beste behandling ved hofte- og kneartrosehttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/nyheter/beste-behandling-ved-hofte-og-kneartroseBeste behandling ved hofte- og kneartroseHva skjer når pasienter med hofte- og kneartrose får den behandlingen som forskning viser at fungerer best? Det har man undersøkt i en ny studie fra NKRR.11.11.2019 10:01:28
Befolkningsseminar om legemidler og ulike effekterhttps://diakonhjemmetsykehus.no/nyheter/befolkningsseminar-om-legemidler-og-ulike-effekterBefolkningsseminar om legemidler og ulike effekterVelkommen til Diakonhjemmet 25. nov, kl. 18 - 19.30. Tema er persontilpasset medisin, genetiske forhold, bruk av flere legemidler samtidig og utfordringer ved behandling av eldre.05.11.2019 15:25:31
Disputas på Medisinsk avdelinghttps://diakonhjemmetsykehus.no/nyheter/disputas-pa-medisinsk-avdelingDisputas på Medisinsk avdelingLege Linn Elisabeth Lillerud Fosshaug forsvarte den 25. oktober sin doktorgradsavhandling innen kardiologi. Dette er den syvende disputasen på Diakonhjemmet Sykehus i år. 25.10.2019 13:45:47
Influensasesongen er i ganghttps://diakonhjemmetsykehus.no/nyheter/influensasesongen-er-i-gangInfluensasesongen er i gangVerdens helseorganisasjon (WHO) og EU anbefaler at minst 75 prosent av dem som har kontakt med pasienter er vaksinert mot influensa. Dette er også målet i Norge, og på Diakonhjemmet Sykehus. 23.10.2019 22:00:00
Artikkelpris til Senter for psykofarmakologihttps://diakonhjemmetsykehus.no/nyheter/artikkelpris-til-senter-for-psykofarmakologiArtikkelpris til Senter for psykofarmakologiKristine Hole og medforfattere ved Senter for psykofarmakologi har blitt tildelt pris for beste artikkel i tidsskriftet Therapeutic Drug Monitoring i perioden 2017-2018. Prisen ble delt ut på International Congress of Therapeutic Drug Monit...22.10.2019 22:00:00
Sykdom i hjertet og smerter i sjelenhttps://diakonhjemmetsykehus.no/nyheter/sykdom-i-hjertet-og-smerter-i-sjelenSykdom i hjertet og smerter i sjelenAngst og depresjon er utbredt hos pasienter med hjertesykdom. Ny forskning fra egne rekker viser hvordan en enkel screeningmetode kan implementeres i en travel sykehushverdag for fange opp disse pasientene. 21.10.2019 17:23:38
Eva Hilland har disputerthttps://diakonhjemmetsykehus.no/nyheter/eva-hilland-har-disputertEva Hilland har disputertEva Hilland forsvarte nylig sin doktorgradsavhandling for graden ph.d. Tema for avhandlingen var sammenhengen mellom tankemønstre, oppmerksomhet og depresjon. 21.10.2019 15:00:40
Artikkelanbefaling: Mindfulness og søvnhttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/nyheter/artikkelanbefaling-mindfulness-og-sovnArtikkelanbefaling: Mindfulness og søvnTrening i oppmerksomt nærvær (mindfulness) kan gi bedre søvn hos personer med fibromyalgi.21.10.2019 08:10:42
Mindfulness- og akseptbaserte intervensjoner for fibromyalgihttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/nyheter/mindfulness-og-akseptbaserte-intervensjoner-for-fibromyalgiMindfulness- og akseptbaserte intervensjoner for fibromyalgiAntall publiserte artikler på mindfulness- og aksept baserte intervensjoner har økt de siste årene. Hvor mange av disse dreier seg om pasienter med fibromyalgi? 14.10.2019 06:55:17
Disputas på BUP Vesthttps://diakonhjemmetsykehus.no/nyheter/disputas-pa-bup-vestDisputas på BUP VestPsykologspesialist Thomas Skjøthaug har disputert. Han har forsket på farsrollen og hvordan opplevelser fra egen oppvekst preger ens rolle som far. 09.10.2019 13:39:26
Tore K. Kvien tildelt St. Olavs Ordenhttps://diakonhjemmetsykehus.no/nyheter/tore-k-kvien-tildelt-st-olavs-ordenTore K. Kvien tildelt St. Olavs OrdenH. M. Kongen har utnevnt professor Tore K. Kvien til Ridder av 1. Klasse av Den kongelige Norske St. Olavs Orden.  08.10.2019 14:59:41
Artikkelanbefaling: Pasienter med «diffuse lidelser»https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/nyheter/artikkelanbefaling-pasienter-med-diffuse-lidelserArtikkelanbefaling: Pasienter med «diffuse lidelser»Hvordan blir pasienter med «medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUS)» møtt hos fastlegen?07.10.2019 07:57:00
Verdensdagen for psykisk helse 10. oktoberhttps://diakonhjemmetsykehus.no/nyheter/verdensdagen-for-psykisk-helse-10-oktoberVerdensdagen for psykisk helse 10. oktoberVelkommen til gudstjeneste med lystenning i Oslo Domkirke torsdag 10. oktober kl 18! <img alt="" height="181" src="/PublishingImages/Nyheter/VD%202019.png?Width=272&Height=181" width="272" style="BORDER:0px solid;" />30.09.2019 13:10:53
Ny leder på NKRRhttps://diakonhjemmetsykehus.no/nyheter/ny-leder-pa-nkrrNy leder på NKRRHilde Marie Wangen Aasarmoen er ny leder for Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) 24.09.2019 14:50:27
Ny leder på NKRRhttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/nyheter/ny-leder-pa-nkrrNy leder på NKRRHilde Marie Wangen Aasarmoen er ny leder for Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR).23.09.2019 07:09:24
Arver man artrose fra moren sin eller faren sin?https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/nyheter/arver-man-artrose-fra-moren-sin-eller-faren-sinArver man artrose fra moren sin eller faren sin?Å vite hvem man arver ulike sykdommer fra kan være nyttig for å forbedre forebyggings- og behandlingspotensialet. En ny studie antyder nå at artrose er mer arvelig fra mor enn fra far.  19.09.2019 06:58:50
Samvalg - hva gjør vi på Diakonhjemmet Sykehus?https://diakonhjemmetsykehus.no/nyheter/samvalg-hva-gjor-vi-pa-diakonhjemmet-sykehusSamvalg - hva gjør vi på Diakonhjemmet Sykehus?Pasientene har rett til å forstå og delta i beslutninger som gjelder dem. Samvalg er et verktøy for bedre beslutninger, og helsemyndighetene har bedt helsepersonell om å ta metoden i bruk. 17.09.2019 07:50:31
Stor interesse for mål og målprosesser i rehabiliteringhttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/nyheter/stor-interesse-for-mal-og-malprosesser-i-rehabiliteringStor interesse for mål og målprosesser i rehabiliteringMål og målprosesser er et tema som engasjerer. Nylig var over femti deltakere fra Hallingdal samlet til en egen fagdag om dette temaet. NKRR bidro med faglig innhold.16.09.2019 13:08:39
Oppdaterte anbefalinger for sykepleierehttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/nyheter/oppdaterte-anbefalinger-for-sykepleiereOppdaterte anbefalinger for sykepleiereEULAR har oppdatert anbefalingene for sykepleierens rolle i behandling av inflammatoriske revmatiske sykdommer.06.09.2019 11:56:21
Nye analyser: Brekspiprazol (Rxulti) og kariprazin (Reagila)https://diakonhjemmetsykehus.no/nyheter-sfp/nye-analyser-brekspiprazol-rxulti-og-kariprazin-reagilaNye analyser: Brekspiprazol (Rxulti) og kariprazin (Reagila)To nye antipsykotiske legemidler, brekspiprazol og kariprazin, er nylig markedsført i Norge. Vi har utviklet metode for analyse av disse legemidlene i serum. 05.09.2019 22:00:00
Artikkelanbefaling: Behandlingsanbefalinger ved artrosehttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/nyheter/artikkelanbefaling-behandlingsanbefalinger-ved-artroseArtikkelanbefaling: Behandlingsanbefalinger ved artrose Den internasjonale artroseforskerforeningen OARSI har nettopp publisert en oppdatering av behandlingsanbefalingen ved artroses i hofter, knær og polyartrose (artrose i mange ledd). 03.09.2019 07:43:00
Endringer i varselordningenhttps://diakonhjemmetsykehus.no/nyheter/endringer-i-varselordningenEndringer i varselordningenFra 1. juli 2019 er plikten til å varsle Statens helsetilsyn om dødsfall og svært alvorlig skade etter hendelser i helse- og omsorgstjenesten utvidet. Den gjelder nå alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester. 28.08.2019 10:33:38
Artrose må tas på alvor tidlig i sykdomsforløpethttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/nyheter/artrose-ma-tas-pa-alvor-tidlig-i-sykdomsforlopetArtrose må tas på alvor tidlig i sykdomsforløpetDet viser en studie om gangfunksjon og risiko for hjerte- og karsykdom fra Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR). 21.08.2019 07:48:58
Velkommen til fagmøte om klinisk helsepsykologihttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/nyheter/velkommen-til-fagmote-om-klinisk-helsepsykologiVelkommen til fagmøte om klinisk helsepsykologiNKRR har gleden av å ønske velkommen til fagmøte for helsepersonell fredag 30. august klokken 08.45.  16.08.2019 06:39:02
Kompetanseprogram for kontorfagtjenestenhttps://diakonhjemmetsykehus.no/nyheter/kompetanseprogram-for-kontorfagtjenestenKompetanseprogram for kontorfagtjenesten30 ansatte ved Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg diakonale sykehus har avsluttet det andre året med utdanningsprogram for kontorfaglige ansatte. Studiet er et samarbeidsprosjekt mellom Lovisenberg og Diakonhjemmet Sykehus. 13.08.2019 22:00:00
Bioingeniør stasjonert i akuttmottaket på dagtidhttps://diakonhjemmetsykehus.no/nyheter/bioingenior-stasjonert-i-akuttmottaket-pa-dagtidBioingeniør stasjonert i akuttmottaket på dagtidAvdeling for medisinsk biokjemi og Anestesi- og intensivavdelingen har innført et diagnostisk samarbeid, der en bioingeniør er fast stasjonert i Akuttmottaket på dagtid. Dette er omtalt i fagbladet Bioingeniøren. 13.08.2019 12:37:57
Artikkelanbefaling: Sykdomsbyrden ved revmatiske muskel- og skjelettsykdommerhttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/nyheter/artikkelanbefaling-sykdomsbyrden-ved-revmatiske-muskel-og-skjelettsykdommerArtikkelanbefaling: Sykdomsbyrden ved revmatiske muskel- og skjelettsykdommerEn ny oversikt viser at revmatiske og muskel- og skjelettsykdommer nå rangerer som nummer to på oversikten over årsakene til funksjonshemming globalt (years lived with disability). 08.08.2019 10:55:54
Sykehuset med nysatsning på frivillighethttps://diakonhjemmetsykehus.no/nyheter/sykehuset-med-nysatsning-pa-frivillighetSykehuset med nysatsning på frivillighetVi ønsker deg velkommen som frivillig til Diakonhjemmet Sykehus. Ditt bidrag er betydningsfullt for pasienter og ansatte. Vi håper at du som frivillig erfarer at dette også er meningsfylt for deg. 03.07.2019 13:33:08
Caroline Gjestad har disputerthttps://diakonhjemmetsykehus.no/nyheter/caroline-gjestad-har-disputertCaroline Gjestad har disputertCaroline Gjestad ved Senter for psykofarmakologi disputerte 19. juni. Gjestad har studert en biomarkør med potensial til å kunne predikere dosebehov av en rekke ulike legemidler. 20.06.2019 11:02:49
Lanserte bok om klinisk helsepsykologihttps://diakonhjemmetsykehus.no/nyheter/lanserte-bok-om-klinisk-helsepsykologiLanserte bok om klinisk helsepsykologiTorsdag 13. juni ble boken «Håndbok i klinisk helsepsykologi. For deg som behandler pasienter med somatisk sykdom og skade» lansert.  20.06.2019 09:52:42
Artikkelanbefalinghttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/nyheter/artikkelanbefalingArtikkelanbefalingDenne artikkelanbefalingen er for helsepersonell som ønsker å ta et dypdykk i koblingen mellom den internasjonale klassifiseringen ICF og helseinformasjon. Målet med artikkelen å øke gjennomsiktigheten og påliteligheten i koblingsprosessen...19.06.2019 08:24:46
Vant pris for beste abstracthttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/nyheter/vant-pris-for-beste-abstractVant pris for beste abstractStipendiat hos NKRR, ergoterapeut Else Marit H. Gravås, vant EULARs Health Professionals in Rheumatology Award for beste abstract på årets EULAR-kongress. 13.06.2019 06:48:00
Fagmøte om Klinisk verktøykassehttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/nyheter/fagmote-om-klinisk-verktoykasseFagmøte om Klinisk verktøykasseHvor godt kjenner du Klinisk verktøykasse? Bli med på et dypdykk i mulighetene som ligger i Klinisk verktøykasse på fagmøtet fredag 21. juni fra 08.45 til 09.15.07.06.2019 09:10:29
Lanserer artrosekurs på netthttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/nyheter/lanserer-artrosekurs-pa-nettLanserer artrosekurs på nettMer enn 300.000 nordmenn har artrose, men mange får ikke den behandlingen som er anbefalt for å leve best mulig med sykdommen. Nå lanserer NKRR et videobasert artrosekurs for allmennleger og annet helsepersonell. 06.06.2019 13:36:50
Samarbeidspartnerne har gitt oss rådhttps://diakonhjemmetsykehus.no/nyheter/samarbeidspartnerne-har-gitt-oss-radSamarbeidspartnerne har gitt oss rådDiakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus samlet flere samarbeidspartnere til rådslag for å gi oss råd om hvordan vi kan bli et best mulig lokalsykehus. Resultatet ble 10 råd og 30 konkrete oppfordringer.  06.06.2019 07:13:36
Artikkelanbefaling: Hva påvirker pasientens valg av behandlingstiltak?https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/nyheter/artikkelanbefaling-hva-pavirker-pasientens-valg-av-behandlingstiltakArtikkelanbefaling: Hva påvirker pasientens valg av behandlingstiltak?Denne artikkelen kan gi helsepersonell økt innsikt i hva som styrer pasientens valg av tiltak for å mestre egen sykdom bedre. Hva venner og familie mener om tiltaket ser ut til å ha stor betydning for pasientens beslutning. 27.05.2019 06:59:26
Nyutviklede kvalitetsindikatorer for rehabiliteringhttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/nyheter/nyutviklede-kvalitetsindikatorer-for-rehabiliteringNyutviklede kvalitetsindikatorer for rehabiliteringMed støtte fra Helsedirektoratet har forskere ved NKRR ledet utvikling og pilottesting av et sett med kvalitetsindikatorer for rehabilitering innen muskel-skjelettfeltet.22.05.2019 10:52:41
Sykepleierprisen til Heidi A. Zangihttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/nyheter/sykepleierprisen-til-heidi-a-zangiSykepleierprisen til Heidi A. ZangiSykepleier og forsker ved NKRR, Heidi A. Zangi, ble nylig tildelt Sykepleierprisen for sin innsats for mennesker med revmatisk sykdom nasjonalt og internasjonalt, og at hun gjennom årene har veiledet og inspirert sykepleiere som jobber med revmatologi.20.05.2019 11:03:42
Forskningspris til to doktorgradsstipendiaterhttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/nyheter/forskningspris-til-to-doktorgradsstipendiaterForskningspris til to doktorgradsstipendiaterDa verdens største artrosekonferanse, OARSI, nylig gikk av stabelen i Canada ble to doktorgradsstipendiater fra Revmatologisk avdeling og NKRR tildelt prisen Young Investigator Award.15.05.2019 11:09:48
Først ute med modernisert pasientjournalsystemhttps://diakonhjemmetsykehus.no/nyheter/forst-ute-med-modernisert-pasientjournalsystemFørst ute med modernisert pasientjournalsystemDiakonhjemmet Sykehus er først i landet med å innføre DIPS Arena som elektronisk pasientjournalsystem på hele sykehuset. DIPS Arena er neste generasjons elektroniske pasientjournalsystem. Det er stor interesse for systemet fra sykehus i hel...13.05.2019 22:00:00
Ledige stillinger hos NKRRhttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/nyheter/ledige-stillinger-hos-nkrrLedige stillinger hos NKRRNå er det ledig to spennende stillinger ved NKRR. Vi søker både ny leder og prosjektkoordinator. Søknadsfrist 5. juni.13.05.2019 08:01:02
Artikkelanbefaling: Forebygging av urinsyregiktanfallhttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/nyheter/artikkelanbefaling-forebygging-av-urinsyregiktanfallArtikkelanbefaling: Forebygging av urinsyregiktanfallI denne artikkelen fra det anerkjente tidsskriftet The Lancet vises det at det er mulig å forbygge nye anfall med urinsyregikt. Vi har laget en kort omtale av artikkelen, så kan du velge selv om du ønsker å fordype deg i den.08.05.2019 11:39:39
Disputas ved Senter for psykofarmakologi (SFP)https://diakonhjemmetsykehus.no/nyheter-sfp/disputas-ved-senter-for-psykofarmakologi-sfpDisputas ved Senter for psykofarmakologi (SFP)Kristine Hole ved Senter for psykofarmakologi disputerte 27. mars. Hole har studert en blodmarkør med potensial til å kunne predikere dosebehov av en rekke ulike legemidler. Prøveforelesningen omhandlet hvordan infeksjoner og inflammasjon p...07.05.2019 16:05:27
Velkommen til lukket Facebookgruppe for leger som henviser til Diakonhjemmet Sykehushttps://diakonhjemmetsykehus.no/fag-forskning-og-innovasjon/for-fastleger-og-andre-henvisere/velkommen-til-lukket-facebookgruppe-for-leger-som-henviser-til-diakonhjemmet-sykehusVelkommen til lukket Facebookgruppe for leger som henviser til Diakonhjemmet SykehusDiakonhjemmet Sykehus har i samarbeid med praksiskonsulentene opprettet en lukket Facebook-gruppe som informasjonskanal for leger som henviser til sykehuset. 02.05.2019 22:00:00
Fagmøte om EULARs anbefalinger for fysisk aktivitethttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/nyheter/fagmote-om-eulars-anbefalinger-for-fysisk-aktivitetFagmøte om EULARs anbefalinger for fysisk aktivitet10. mai har NKRR gleden av å invitere helsepersonell til fagmøte om EULARs nye anbefaligner for fysisk aktivitet og trening for personer med inflammatorisk leddsykdom og artrose. 02.05.2019 10:02:11
Høyintensiv trening reduserer smerter og sykdomsaktivitet ved revmatisk ryggsykdomhttps://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/nyheter/hoyintensiv-trening-reduserer-smerter-og-sykdomsaktivitet-ved-revmatisk-ryggsykdomHøyintensiv trening reduserer smerter og sykdomsaktivitet ved revmatisk ryggsykdomEn ny studie viser at høyintensiv trening reduserer sykdomsaktiviteten, smerter, utmattelse, stivhet og betennelse hos pasienter med den revmatiske leddsykdommen spondyloartritt. 02.05.2019 09:26:45
Kan effekten av rehabilitering forbedres?https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/nyheter/kan-effekten-av-rehabilitering-forbedresKan effekten av rehabilitering forbedres?Tidligere forskning har vist at rehabilitering for mennesker med revmatisk sykdom gir helsegevinst, men at effektene er små og kortvarige. 02.05.2019 09:11:38
Kristine Hole har disputerthttps://diakonhjemmetsykehus.no/nyheter-sfp/kristine-hole-har-disputertKristine Hole har disputertKristine Hole ved Senter for psykofarmakologi disputerte 27. mars. Hole har studert en blodmarkør med potensial til å kunne predikere dosebehov av en rekke ulike legemidler. Prøveforelesningen omhandlet hvordan infeksjoner og inflammasjon p...<img alt="" src="/PublishingImages/SFP/Kristine%20Hole%20SFP.jpg" style="BORDER:0px solid;" />30.04.2019 12:34:26
Bruk av gelrør påvirker prøveresultatethttps://diakonhjemmetsykehus.no/nyheter-sfp/bruk-av-gelror-pavirker-proveresultatetBruk av gelrør påvirker prøveresultatetBruk av gelrør ved serumkonsentrasjonsmåling av psykofarmaka gir lavere verdier enn om prøven tas på rør uten tilsetning. Prøver til legemiddelanalyser må derfor tas på rør uten gel. <img alt="" src="/PublishingImages/SFP/Promoboks.jpg" style="BORDER:0px solid;" />30.04.2019 12:08:48

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.