Trening for å delta i forskningsprosjektet SQUEEZE

Forskere i farta

For å være med på et stort internasjonalt EU-prosjekt, som SQUEEZE, må man være kvalifisert for oppgaven. Hvis man skal bli god på noe, så må man trene. 


Så bredt smiler man når man akkurat har tatt landets femte ultralydveiledede vevsprøve av et artrose-kne. Guro Løvik Goll og Hilde Berner Hammer gjør en metode-studie på biopsier for blant annet å kunne delta i en EU-støttet internasjonal studie. 
Hva skyldes så brede forskersmil foran en rullende ultralydmaskin en sen ettermiddag på poliklinikken? 

Selv godt dekket av munnbind er det lett å se smilet til Guro Løvik Goll. Hun skryter uhemmet av sin like smilende kollega Hilde Berner Hammer. Hammer er ledende innen ultralydundersøkelser av ledd i Norge og drar verden rundt for å undervise. Nå har hun akkurat tatt landets femte ultralydveiledede vevsprøve av leddhinne i et artrose-kne.

-  Det gikk kjempefint! 

Det siste bekrefter pasienten som har lånt bort kneet. Hun står støtt og like smilende etter lokalbedøvelsen og uttaket av leddhinnevevet. – Bare hyggelig å hjelpe disse flinke forskerne, sier hun.

Skal trene med de b​​este

- Dette er i første omgang bare en metodestudie med 10-15 pasienter. Ingen andre i landet har gjort dette før, så vi må lære oss metoden og trene litt. Det gjør vi i et samarbeid med de beste i verden, gjennom et EU-konsortium kalt SQUEEZE, som REMEDY er en del av. Snart skal vi til London for å hospitere og trene mer på et sykehus der, forklarer Goll og Hammer.

Tidlig presis b​ehandling

- Når vi får rutine skal vi delta i en internasjonal samarbeidsstudie for å se på betent leddhinne i bl.a.   håndledd, hos leddgiktspasienter. Dette er et ledd som ofte rammes tidlig i sykdomsforløpet.  Målet er å kunne analysere cellenes egenskaper i slike vevsprøver fra tidlig fase av leddgikten. Vi ønsker å kunne karakterisere ulike typer leddbetennelser. På sikt håper vi at vi kan ta slike ultralydveiledede vevsprøver fra helt nyoppstått leddgikt i håndledd for å kunne skreddersy akkurat hvilke medikamenter pasienten har best nytte av, forklarer Goll.