HELSENORGE

Les om Nor-vaC-studien her

Ved Diakonhjemmet sykehus pågår nå et forskningsprosjekt som undersøker hvor god og langvarig beskyttelse Covid-19 vaksinen gir til personer som bruker immundempende behandling grunnet revmatologisk sykdom. Her finner du nyttig informasjon.


Nor-vaC skal se nærmere på effekten Covid-19 vaksinen gir personer med immundempende medisiner.

Om studien                                                                   ​nor vac logo.png

Nor-vaC studien ønsker å avklare om det vanlige vaksinasjonsprogrammet mot Covid-19 gir tilstrekkelig beskyttelse hos personer som bruker immundempende legemidler. Det er også av stor betydning å få vite hvor lenge vaksinen beskytter, og om personer som bruker immundempende medisiner trenger flere vaksine-doser etter en stund, for å opprettholde god beskyttelse mot viruset.

Studien har fått veldig god respons fra pasientene ved Revmatologisk avdeling. Av kapasitetsgrunner er studien derfor nå stengt for nye deltakere. Deltakere som tidligere har signert elektronisk samtykke men ennå ikke har tatt første blodprøve, kan fortsatt delta.

 

Samarbeidsprosjekt med stor betydning

Nor-vaC studien er et samarbeidsprosjekt mellom Diakonhjemmet sykehus, Folkehelseinstituttet (FHI), Immunologisk avd Oslo Universitetssykehus (OUS) og Akershus Universitetssykehus (AHUS).  Resultatene fra studien vil hjelpe FHI å utforme best mulig vaksineråd til mennesker som bruker immundempende medisiner. 

 
Deltakerne i studien tar en blodprøve før den første vaksinedosen settes. Deretter må det tas ny blodprøve  2-4 uker etter andre (siste) vaksinedose mot Covid-19 . Noen av deltakerne tar utvidete blodprøver for særlig grundig kartlegging av hvor godt immunsystemet har reagert på vaksinen. De som deltar i forskningsprosjektet får svar på sine vaksineprøver (antistoffer) på helsenorge.no. Studien planlegger å ta jevnlige blodprøver av deltakerne, slik at man kan se hvor lenge antistoffene mot COVID holder seg. Studien planlegger å følge med på vaksineresponsen hos deltakerne i inntil 5 år.

 
Vaksinen mot COVID-sykdom settes ikke ved Diakonhjemmet sykehus, men i regi av kommune/bydel. Deltakelse i denne studien har ingen innvirkning på pasientens plass i vaksinekøen, eller hvilken vaksinetype vedkommende får.  

 

Er du deltaker?

Hvis du deltar og har spørsmål om studien ber vi deg benytte denne e-postadressen: Nor-vaC@diakonsyk.no. Henvendelser dit vil vanligvis bli besvart  innen et døgn. Av kapasitetsgrunner ber vi om at du unngår å ringe sykehuset med spørsmål vedrørende studien.

 
Nyttig informasjon til deg som deltar i Nor-vaC studien:
  • Noen få pasienter tar utvidete prøver, de får egen, tilrettelagt informasjon direkte på mail eller telefon.
  • Blodprøver for å se på antistoff-responsen etter vaksine tas 2 - 4 uker etter andre vaksinedose.
  • Dersom ferie eller andre forhold gjør det vanskelig å ta prøve innen 4 uker, tillater vi prøvetaking inntil 8 uker etter vaksine, men dette er mindre ønskelig.
  • Deretter tas det prøver hver 3. måned. Du får påminning på sms når det nærmer seg tid for ny blodprøvekontroll.
  • Det er drop-in blodprøvetaking på kveldstid kl 16 - 20 alle ukedager.
    NB: På kveldstid tas KUN studieprøve, ikke ordinære kontroll-/oppfølgingsprøver av din revmatiske sykdom.
    Dersom du uansett skal ta blodprøver hos oss som del av vanlig oppfølging kan du komme som før på dagtid kl 8 - 15, henvende deg i poliklinikk-skranken  og be om konvolutt til studieblodprøver samtidig med de rutineprøvene som revmatologen har bestilt. Av kapasitetsgrunner er det ikke anledning til å komme for kun studieprøver på dagtid.