nor-vac

Oppdatert: Les om Nor-vaC-studien her

Ved Diakonhjemmet sykehus pågår nå et forskningsprosjekt som undersøker hvor god og langvarig beskyttelse Covid-19 vaksinen gir til personer som bruker immundempende behandling grunnet revmatologisk sykdom. Her finner du nyttig informasjon. 

Lege i samtale med pasient, med ansiktet mot fotografen, pasienten ser vi bakfra
Nor-vaC skal se nærmere på effekten Covid-19 vaksinen gir personer med immundempende medisiner.

​Oppdatert 22.09.2022

Under finner du informasjon om studien og informasjon for deg som deltar. 
nor vac logo.png
Nor-vaC studien ønsker å avklare om det vanlige vaksinasjonsprogrammet mot Covid-19 gir tilstrekkelig beskyttelse hos personer som bruker immundempende legemidler. Det er også av stor betydning å få vite hvor lenge vaksinen beskytter, og om personer som bruker immundempende medisiner trenger flere vaksine-doser etter en stund, for å opprettholde god beskyttelse mot viruset.

Studien har fått veldig god respons fra pasientene ved Revmatologisk avdeling. Av kapasitetsgrunner er studien derfor nå stengt for nye deltakere. ​

Nor-vaC studien har allerede resultert i to publiserte vitenskapelige artikler i meget gode tidsskrifter.  Resultater er også presentert på store kongresser, og er spredt ut til forskere, leger, fagmiljøer og pasienter i mange land. 

Du finner lenke til en norskspråklig oppsummering av artiklene her: 

Effekten av vaksinasjon mot covid-19 hos pasienter med revmatoid artritt som bruker rituximab

Immunrespons etter tredje vaksinedose hos pasienter på immundempende medisiner

Selve publikasjonene finner du her:

Humoral and cellular immune responses to two and three doses of SARS-CoV-2 vaccines in rituximab-treated patients with rheumatoid arthritis: a prospective, cohort study​.

Immunogenicity and Safety of Standard and Third Dose SARS-CoV-2 Vaccination in Patients on Immunosuppressive Therapy​

​Samarbeidsprosjekt me​​d stor betydning

Nor-vaC studien er et samarbeidsprosjekt mellom Diakonhjemmet sykehus, Folkehelseinstituttet (FHI), Immunologisk avd Oslo Universitetssykehus (OUS) og Akershus Universitetssykehus (AHUS).  Resultatene fra studien vil hjelpe FHI å utforme best mulig vaksineråd til mennesker som bruker immundempende medisiner. 

Studien har vært mye omtalt i NRK og aviser det siste halvåret. Det viktigste er at Nor-vaC studien har gitt Folkehelseinstituttet og norske fagmiljøer et godt kunnskapsgrunnlag for råd vedrørende vaksinering gjennom hele pandemien. Det hadde ikke vært mulig uten pasientene som stiller opp for denne forskningen.  

Deltakerne i studien tar blodprøver før og etter hver vaksinedose. Deltakerne tar også prøver etter gjennomgått Covid-19. Noen av deltakerne tar utvidete blodprøver for særlig grundig kartlegging av hvor godt immunsystemet har reagert på vaksinen. De som deltar i forskningsprosjektet får svar på sine vaksineprøver (antistoffer) på helsenorge.no. Studien planlegger å ta jevnlige blodprøver av deltakerne, slik at man kan se hvordan immuniteten mot Covid holder seg. Studien planlegger å følge med på vaksineresponsen hos deltakerne i inntil 5 år. ​

Vaksinen mot Covid-sykdom settes ikke ved Diakonhjemmet sykehus, men i regi av kommune/bydel. Deltakelse i denne studien har ingen innvirkning på pasientens plass i vaksinekøen, eller hvilken vaksinetype vedkommende får.  

Er du deltaker?

Tusen takk for at du er med i Nor-vaC studien ved Diakonhjemmet sykehus

Hvis du deltar og har spørsmål om studien ber vi deg benytte denne e-postadressen: nor-vac@diakonsyk.no. Henvendelser dit vil vanligvis bli besvart innen et døgn.  Vår studiesykepleier vil om nødvendig ta kontakt med deg på telefon. Av kapasitetsgrunner ber vi om at du unngår å ringe sykehuset med spørsmål vedrørende studien.

Noen få pasienter tar utvidete blodprøver for studien, de får egen, tilrettelagt informasjon direkte på mail eller telefon.

Nyttig informasjon om oppfriskningsvaksine til deg som deltar i Nor-vaC studien:

  • ​Fra 12.09.2022 tilbys det 2. oppfriskningsdose mot Covid-19 til risikogrupper mellom 18 og 64 år (i tillegg til alle i Norge over 65 år). Dette vil være femte vaksinedose for de som tidligere har fått 3 vaksinedoser og en oppfriskingsdose. Vi anbefaler å ta 2. oppfriskingsdose til våre pasienter som bruker immundempende medisin (f eks MTX, biologiske legemidler).
  • Oppfriskningsdose bør gis minst 4 måneder etter forrige koronavaksinedose.
  • Vaksinen kan gis minst 3 uker etter gjennomgått Covid-19, men vi anbefaler å vente i 3-4 måneder med å ta en oppfriskningsdose etter at man har hatt Covid-19. Ny kunnskap viser at en omikron infeksjon gir høye antistoffer og trolig god beskyttelse mot varianter  som sirkulerer nå.
  • Kommunene vil i høst få vaksiner som er spesielt rettet mot omicron. Vi anbefaler at alle over 30 år mottar den vaksinen som er tilgjengelig til enhver tid da det er viktigere at man mottar en oppfriskingsdose, enn hvilken vaksinetype man får. Vi råder alle under 30 år å velge oppdatert eller original  BioNTech-Pfizer vaksine.
  • Det ikke nødvendig med brev fra lege eller sykehuset for å få tilbud om oppfriskningsdosen. Du kan vise frem tidligere dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning hvor ditt navn fremgår.

Vi ber deg komme og ta blodprøve til Nor-vaC studien før vaksinen settes og igjen 2-4 uker etter at vaksinen er satt.​

Om blodprøvetaking høsten 2022:

Fremover vil vi konsentrere oss om å måle responsen på hver vaksinedose, med prøver før og etter vaksinering. Vi vil ikke videre fremover ta prøver fast hver 6. måned, men tilpasse prøvetaking til vaksinering.

Blodprøver for å se på antistoff-responsen etter vaksine tas 2 - 4 uker etter hver vaksinedose, deretter etter ca 3 mnd.

Vi vil også gjerne ha blodprøve 2-4 uker etter at du er blitt frisk igjen, dersom du får påvist Covid-19.

Dersom ferie eller andre forhold gjør det vanskelig å ta prøve innen 4 uker, tillater vi prøvetaking inntil 8 uker etter vaksine/sykdom, selv om dette er mindre ønskelig.

Blodprøver til studien tas som før på laboratoriet ved Poliklinikken på Diakonhjemmet sykehus mandager og tirsdager kl 16-20

Du vil motta sms påminninger om å ta blodprøve. Du behøver ikke huske på informasjonen under. Til orientering vil vi likevel fortelle at blodprøvetaking fremover planlegges slik:

  • ​Når du skal ta 2.oppfriskningsdose ber vi deg ta en blodprøve før vaksine settes samt  2-4 uker etter vaksinering
  • Prøvetaking 3 måneder etter oppfriskingsdosen
  • Prøvetaking 2-4 uker etter og 3 mnd etter eventuell påvist Covid-19

Om Covid-testing for deg som​​ deltar i Nor-vaC:

Dersom du får symptomer på korona-virus ber vi om at du tar en hjemmetest for å påvise smitte så sikkert som mulig. Generelt råd fra Folkehelseinstituttet er at man ikke l lenger trenger slik testing, men som studiedeltager håper vi at du likevel tester deg. 

Om spørre s​​kjema:

Du vil motta jevnlige spørreskjema via sikker nettløsning som tidligere. Du behøver ikke huske på informasjonen under. Til orientering vil vi likevel fortelle at utsending av nettskjema fremover planlegges slik:

  • Hver måned, hvor vi etterspør endring i medikasjon; gjennomgått infeksjon med koronavirus (Covid-19 sykdom)

Det er mulig at planene vi har lagt for høsten må endres, hvis pandemien eller andre forhold tilsier det.  I så fall gir vi beskjed. Vi minner om at spørsmål om studien kan rettes til nor-vac@diakonsyk.no

Tusen takk for at du hjelper oss med viktig og nyttig forskning! Vi håper at du vil være med oss i Nor-vaC studien videre ​​