nor-vac

Oppdatert: Les om Nor-vaC-studien her

Ved Diakonhjemmet sykehus pågår nå et forskningsprosjekt som undersøker hvor god og langvarig beskyttelse Covid-19 vaksinen gir til personer som bruker immundempende behandling grunnet revmatologisk sykdom. Her finner du nyttig informasjon. 

Lege i samtale med pasient, med ansiktet mot fotografen, pasienten ser vi bakfra
Nor-vaC skal se nærmere på effekten Covid-19 vaksinen gir personer med immundempende medisiner.

​Oppdatert 22.09.2022

Under finner du informasjon om studien og informasjon for deg som deltar. 
nor vac logo.png
Nor-vaC studien ønsker å avklare om det vanlige vaksinasjonsprogrammet mot Covid-19 gir tilstrekkelig beskyttelse hos personer som bruker immundempende legemidler. Det er også av stor betydning å få vite hvor lenge vaksinen beskytter, og om personer som bruker immundempende medisiner trenger flere vaksine-doser etter en stund, for å opprettholde god beskyttelse mot viruset.

Studien har fått veldig god respons fra pasientene ved Revmatologisk avdeling. Av kapasitetsgrunner er studien derfor nå stengt for nye deltakere. ​

Nor-vaC studien har allerede resultert i to publiserte vitenskapelige artikler i meget gode tidsskrifter.  Resultater er også presentert på store kongresser, og er spredt ut til forskere, leger, fagmiljøer og pasienter i mange land. 

Du finner lenke til en norskspråklig oppsummering av artiklene her: 

Effekten av vaksinasjon mot covid-19 hos pasienter med revmatoid artritt som bruker rituximab

Immunrespons etter tredje vaksinedose hos pasienter på immundempende medisiner

Selve publikasjonene finner du her:

Humoral and cellular immune responses to two and three doses of SARS-CoV-2 vaccines in rituximab-treated patients with rheumatoid arthritis: a prospective, cohort study​.

Immunogenicity and Safety of Standard and Third Dose SARS-CoV-2 Vaccination in Patients on Immunosuppressive Therapy​

​Samarbeidsprosjekt me​​d stor betydning

Nor-vaC studien er et samarbeidsprosjekt mellom Diakonhjemmet sykehus, Folkehelseinstituttet (FHI), Immunologisk avd Oslo Universitetssykehus (OUS) og Akershus Universitetssykehus (AHUS).  Resultatene fra studien vil hjelpe FHI å utforme best mulig vaksineråd til mennesker som bruker immundempende medisiner. 

Studien har vært mye omtalt i NRK og aviser det siste halvåret. Det viktigste er at Nor-vaC studien har gitt Folkehelseinstituttet og norske fagmiljøer et godt kunnskapsgrunnlag for råd vedrørende vaksinering gjennom hele pandemien. Det hadde ikke vært mulig uten pasientene som stiller opp for denne forskningen.  

Deltakerne i studien tar blodprøver før og etter hver vaksinedose. Deltakerne tar også prøver etter gjennomgått Covid-19. Noen av deltakerne tar utvidete blodprøver for særlig grundig kartlegging av hvor godt immunsystemet har reagert på vaksinen. De som deltar i forskningsprosjektet får svar på sine vaksineprøver (antistoffer) på helsenorge.no. Studien planlegger å ta jevnlige blodprøver av deltakerne, slik at man kan se hvordan immuniteten mot Covid holder seg. Studien planlegger å følge med på vaksineresponsen hos deltakerne i inntil 5 år. ​

Vaksinen mot Covid-sykdom settes ikke ved Diakonhjemmet sykehus, men i regi av kommune/bydel. Deltakelse i denne studien har ingen innvirkning på pasientens plass i vaksinekøen, eller hvilken vaksinetype vedkommende får.  

Er du deltaker?

Tusen takk for at du er med i Nor-vaC studien ved Diakonhjemmet sykehus

Hvis du deltar og har spørsmål om studien ber vi deg benytte denne e-postadressen: nor-vac@diakonsyk.no. Henvendelser dit vil vanligvis bli besvart innen et døgn.  Vår studiesykepleier vil om nødvendig ta kontakt med deg på telefon. Av kapasitetsgrunner ber vi om at du unngår å ringe sykehuset med spørsmål vedrørende studien.

Noen få pasienter tar utvidete blodprøver for studien, de får egen, tilrettelagt informasjon direkte på mail eller telefon.

Nyttig informas​​​jon om oppfriskningsvaksine til deg som deltar i Nor-vaC studien:

Pasienter 75 år og eldre

Per dags dato har FHI anbefalt en oppfriskingsdose til alle over 75 år våren 2023, forutsatt at det er gått 6 mnd eller mer siden forrige vaksinedose. Dette rådet gjelder også pasienter over 75 år ved Revmatologisk avdeling.  Ny dose nå er særlig aktuell dersom du ikke tidligere har hatt COVID-19.  De over 75 år trenger ikke medbringe skriv fra behandler når de oppsøker vaksinestasjon. 

Pasienter under 75 år

FHI har foreløpig ikke gitt noen generell anbefaling om ny vaksinedose til alle som bruker immundempende medisiner og er under 75 år fordi de anser at det trolig ikke er behov.  For de fleste pasientene våre under 75 år er det lite aktuelt med ny oppfriskingsdose nå.  Oppfriskingsdose er likevel tilgjengelig for særlig sårbare pasienter under 75 år etter individuell vurdering, siden behovet for ny vaksinedose våren 2023 avhenger av mange faktorer.

Det bør gå minst 6 mnd fra forrige vaksinedose før du setter ny oppfriskingsdose. 
Hvis du har hatt bekreftet infeksjon med COVID-19 bør det gå minst 4 uker før du får satt ny vaksinedose, og de fleste med nylig gjennomgått infeksjon kan avvente oppfriskingsdose til høsten.

Dersom du har gjennomgått bekreftet COVID-19 det siste halvåret svekker dette grunnlaget for en ny vaksinedose nå, fordi gjennomgått sykdom vanligvis gir god immunitet minst et halvår etterpå.

Du som er under 75 år og ønsker en oppfriskingsdose nå må ta med bekreftelse fra behandler i spesialisthelsetjenesten om behov for vaksine når du møter opp på vaksinestasjonen.

FHI vil trolig anbefale en ny vaksinedose til alle over 75 år høsten 2023, trolig også til andre grupper. For mange vil det være mest aktuelt å avvente oppfriskingsvaksine til høsten.

Ny vaksinedose kan gis våren 2023 til de under 75 år som bruker immundempende behandling og som har særlig stor risiko for alvorlig sykdomsforløp f eks pga ledsagende alvorlig hjerte-/lungesykdom, fordi det tidligere har vært et alvorlig sykdomsforløp eller fordi den enkelte selv sterkt ønsker det. Noen kan bli anbefalt å ta oppfriskingsdose av sin behandler i spesialisthelsetjenesten.

Tillegg for pasienter i Nor-vaC studien:

Dersom du tenker å ta en ny vaksinedose ber vi om at du tar blodprøver til Nor-vaC studien før vaksine settes og igjen 2-4 uker etterpå. Deretter etter 6, 12 og 18 mnd. Vanlige studieblodprøver tas kl 16-20 mandag og tirsdag. Dersom du tar utvidete prøver til T celler ber vi deg sende melding til nor-vac@diakonsyk.no og be studiesykepleier ta kontakt med deg. Unngå å skrive inn mye personopplysninger i mailen.
Dersom du tenker å ta ny vaksinedose denne våren bør dette helst gjøres så tidlig som mulig.  ​


Vi ber deg komme og ta blodprøve til Nor-vaC studien før vaksinen settes og igjen 2-4 uker etter at vaksinen er satt.​

Om blodprøvetaking våren 2023​:

Fremover vil vi konsentrere oss om å måle responsen etter hver vaksinedose, med prøver før og etter vaksinering. Vi vil ikke lenger ta prøver fast hver 6. måned, men tilpasse prøvetaking til vaksinasjon og infeksjon med Covid-19.

Blodprøver til studien tas som før på laboratoriet ved Poliklinikken på Diakonhjemmet sykehus mandager og tirsdager kl 16-20

  • Når du skal ta en ny oppfriskningsdose ber vi deg ta en blodprøve før vaksine settes, samt 2-4 uker etter vaksinering. Deretter etter 6 og 12 mnd
  • Prøvetaking 2-4 uker etter og 6 og 12 måneder etter eventuell påvist Covid-19.

​Dersom ferie eller andre forhold gjør det vanskelig å ta prøve innen 4 uker, tillater vi prøvetaking inntil 8 uker etter vaksine/Covid-19, selv om dette er mindre ønskelig.

Om Covid-testing for deg som deltar i Nor-vaC:

Dersom du får symptomer på korona-virus ber vi om at du tar en hjemmetest for å påvise smitte så sikkert som mulig. Generelt råd fra Folkehelseinstituttet er at man ikke lenger trenger å teste seg, men som studiedeltager håper vi at du likevel tester deg. 

Dersom du får påvist Covid-19, så vil vi også gjerne ha blodprøve 2-4 uker etter at du er blitt frisk igjen, deretter etter 6 og 12 mnd.​

Om spørreskjema:

Du vil motta jevnlige spørreskjema via sikker nettløsning, som tidligere.

  • Hver måned etterspør vi endring i medikasjon og gjennomgått infeksjon med koronavirus (Covid-19).

Det er mulig at planene vi har lagt for våren må endres, hvis pandemien eller andre forhold tilsier det. I så fall gir vi beskjed. Vi minner om at spørsmål om studien kan rettes til nor-vac@diakonsyk.no

Tusen takk for at du hjelper oss med viktig og nyttig forskning! Vi håper at du vil være med i Nor-vaC studien videre.