HELSENORGE

Spennende innovasjonsprosjekt på Diakonhjemmet

Startdoseprosjektet ved Senter for psykofarmakologi og KompPro - et samarbeid mellom klinisk IKT og Akuttmottaket er to digitale nyskapninger på Diakonhjemmet sykehus.

Tord Kjesbu i prosjektet KompPro spår på en scene og snakker om digital kommunikasjon
Avdelingsleder Tord Kjesbu ved Akuttmottaket presenterer prosjektet KompPro på EHiN-konferansen.

KompPro er et samarbeidsprosjekt mellom Akuttmottaket og Avdeling for klinisk IKT. Via skjerm og mobil kan pasient og sykepleier kommunisere med hverandre, og følge med hverandre. Det er pandemien som har påskyndet arbeidet med å kommunisere med flere mer effektivt via digitale hjelpemidler.

Se en kort prosjektbeskrivelse på video: KompPro – et samarbeid mellom klinisk IKT og Akuttmottaket

Senter for psykofarmakologi ble tildelt regionale innovasjonsmidler fra Helse SørØst i 2020 for å utvikle prosjektet Startdose. Dette er et beslutningsstøtteverktøy for legemiddeldosering, og springer ut fra utstrakt forsknings- og utviklingsarbeid på persontilpasset medisin fra Senter for psykofarmakologi. Deepinsight er samarbeidspartner på Startdose-prosjektet og tester nå maskinlæringstilnærminger for å utvikle doseringsalgoritmer.

Se en kort prosjektbekrivelse på video: 

Startdoseprosjektet

Se nyhetsbrevet fra Senter for psykofarmakologi:
Maskinlæringsmodell tilpasser doser basert på gener

Avdelingsleder Tore Haslemo ved Senter for psykofarmnakologi og avdelingsleder Tord Kjesbu ved Akuttmottaket presenterte nylig innovasjonsprosjektene sine på Norges største eHelse-konferanse, EHiN 2021.

Se foredrag ved Tore Haslemo om Startdose fra Innovasjonsuka 2021:
Startdoseprosjektet - Innovasjonsuka 2021​

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no