HELSENORGE

Brukerundersøkelser

Nasjonale og lokale brukerundersøkelser.

Diakonhjemmet Sykehus deltar i aktuelle nasjonale brukerundersøkelser, blant annet i de nasjonale pasienttilfredshetsmålingene.  Avdelinger og enheter ved sykehuset gjennomfører også lokalt tilpassede brukerundersøkelser. På denne siden finner du resultater fra både nasjonale og lokale brukerundersøkelser.

​PasOpp - pasienters erfaringer fra somatiske sykehus

PasOpp er en nasjonal spørreskjemaundersøkelse i regi av Kunnskapssenteret for å fremskaffe systematisk informasjon om pasienters erfaringer fra norske somatiske sykehus. Formålet er å forbedre kvaliteten på helsetilbudet. Skjemaene sendes pasienter innlagt i en gitt periode hver høst. På denne siden finner du resultater fra undersøkelsene for Diakonhjemmet Sykehus.

​Lokale brukerundersøkelser

Avdelinger og enheter ved sykehuset gjennomfører også lokalt tilpassede brukerundersøkelser. Undersøkelsene benyttes som verktøy i kvalitetsarbeidet for å undersøke og følge opp forbedringsområder. Disse undersøkelsene gjennomføres i samarbeid med sykehusets brukerutvalg. På denne siden finner du resultater fra våre lokale brukerundersøkelser.

Psykisk helse - vedlegg

 • Pasienttilfredshetsundersøkelse
  Resultater fra brukerundersøkelse ved Alderspsykiatrisk avdeling Tåsen foretatt i perioden november 2016 til juni 2017.
 • "Hjelp oss å bli bedre"
  Resultater fra brukerundersøkelse ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen i 2015
 • Brukerundersøkelse Alderspsykiatrisk avdeling 2016-2017
  Spørreskjema til undersøkelsen

Somatikk - vedlegg

 • Brukerundersøkelse om fysioterapitjenesten ved Kirurgisk poliklinikk 2015
 • Brukerundersøkelse på prøvetakingspoliklinikk - Avdeling for medisinsk biokjemi 2016
 • Brukerundersøkelse i Kirurgisk poliklinikk 2016

Brukererfaringer i helse- og omsorgstjenesten

Folkehelseinstituttets temaside om hvordan brukere opplever helse- og omsorgstjenester. Omfatter resultater fra undersøkelser, presentasjon av prosjekter, rapporter, verktøy for lokale undersøkelser, nyheter med mer. 
Fant du det du lette etter?