HELSENORGE

Dialog - et magasin fra Diakonhjemmet Sykehus

Sykehuset gir med litt ulike mellomrom ut magasinet Dialog. Det presenterer noen av de tilbudene sykehuset har og forteller litt om hva som foregår på innsiden av et lokalsykehus i storbyen. Magasinet finner du rundt i ventesonene på sykehuset. Eller du kan lese det her.


Fant du det du lette etter?