HELSENORGE

Diakonhjemmet sykehus som praksisarena

Alle sykehus og helseforetak har fire hovedoppgaver. En av disse er utdanning av helsepersonell. Det betyr blant annet at Diakonhjemmet sykehus er ansvarlig for at en viss andel studenter får gjennomført sine nødvendige praksisstudier innen helse- og sosialfaglige utdanninger.

The personer kledd  hvitt sykehustøy snakker sammen i en gang på et sykehus.

Diakonhje​​mmet sykehus tilbyr årlig ca 400 praksisplasser. I tillegg finnes et stort antall hospiteringsplasser for medisinstudenter fra ulike studiesteder i Europa. ​

Bachelorutdanninger

Følgende bachelorutdanninger har praksisplasser på Diakonhjemmet sykehus: Sykepleie, ergoterapi, fysioterapi, biokjemi, radiografi, sosialt arbeid og vernepleie. 75 % av disse plassene benyttes av sykepleiestudenter. De aller fleste praksisplasser fordeles gjennom samarbeidet i Koordinatorforum Oslo-Akershus-Buskerud. Her møter representanter fra alle sykehus og helseforetak, samt fra høgskoler og universitet og det samarbeides tett om fordeling av plasser. Diakonhjemmet sykehus mottar i hovedsak bachelorstudenter fra VID Vitenskapelige Høgskole og fra OsloMet.
Alle høgskolestudenter innen regionen blir tildelt praksisplasser via sitt eget studiested.

Videreutdanning og masterstudier

Sykehuset tilbyr praksisplasser til sykepleiere på videreutdanning- og masternivå, hovedsakelig innen: akutt-, anestesi-, intensiv-, operasjons-, kreft-, avansert klinisk sykepleie og psykisk helsearbeid (tverrfaglig). Disse studentene er i utdanning på OsloMet, Lovisenberg Diakonale Høgskole og VID.

Universitetsstudier

Sykehuset har avtale med Universitetet i Oslo om praksisplasser til ernæringsfysiologer, psykologer og medisinstudenter fra ulike stadier i studiene. 

Utdanningsstillinger for sykepleiere

Diakonhjemmet sykehus tilbyr utdanningsstillinger i intensiv-, operasjons-, anestesi- og akuttsykepleie. Dette kan være videreutdanning eller masterstudier.

Stillingene utlyses i forbindelse med opptak på høgskolene og behandles når det foreligger bekreftelse på studieplass ved utdanningsinstitusjon.

Videregåendeskole og fagskole

Fra helsesekretærlinjen på Nydalen videregående skole mottas elever i praksis og tilsvarende fra Oslo Fagskole innen sterilforsyning. 

Læreplasser

Sykehuset har læreplasser til lærlinger innen flere fagområder

 


Fant du det du lette etter?