Kontakt oss

Du kan kontakte oss ved oppmøte i sykehusets hovedresepsjon, poliklinikkenenes skranker, via telefon, e-post, Digipost, brevpost og ved bruk av Bank-ID.

Te​​l​e​f​​​​o​n​​

Sentralbord: 22 45 15 00 (Sentralbordet er bemannet hele døgnet)
Poliklinikker somatikk: 22 45 48 00 (kl. 8-11.30 og kl. 13-15)
Alderspykiatrisk avdeling: 22 45 85 00 (kl. 8-11.30 og kl. 13-15)
Psykisk helse, Vinderen: 22 02 98 00
Diakonhjemmet sykehusapotek: 22 45 15 80

E-p​​​​​​​​o​s​t

E-postadresse: postmottak@diakonsyk.no

Når du sender oss e-post er det Dokumentsenteret som mottar e-posten og videresender den til rett person eller avdeling.​

Ikke send sensitiv informasjon av personlig eller medisinsk karakter i e-post. Sykehuset skal i henhold til krav om informasjonssikkerhet ikke videresende eller besvare henvendelser som inneholder helseopplysninger eller sensitiv informasjon om pasientforhold, per e-post.

Sikre måter å ​sende sensi​​tiv informasjon

​​Meldinger med sensitiv informasjon av personlig eller medisinsk karakter må sendes via Digipost, vanlig postgang eller ved pålogging med Bank-ID.

Send melding via Digipost

Send melding ved bruk av Bank-ID​

Postadresse

All post skal sendes til:
Diakonhjemmet sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo​

Besøksadresser

Fysisk helse, alderspsykiatri og administrasjon, Steinerud
Diakonveien 12, 0370 Oslo​

Voksenpsykiatrisk avdeling, Vinderen
Forskningsveien 7, 0370 Oslo

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP Vest)
Forskningsveien 13, 0373 Oslo

Senter for Psykofarmakologi
Forskningsveien 13, 0373 Oslo​

NB: Post kan ikke sendes til disse adressene.

Leverandørkontakt

Innkjøp på Diakonhjemmet sykehus følger fastlagte rutiner i tråd med etiske retningslinjer og god handelspraksis forøvrig.

Det meste av leverandørkontakt initieres av ansvarlig innkjøper/rådgiver for sitt fagområde og alle leverandørmøter skal være avtalt på forhånd.

Sykehusets ansatte tar ikke på egen hånd kontakt med leverandører med tanke på behov/anskaffelser og skal heller ikke kontaktes direkte.

Kontaktinformasjon
E-post: innkjop@diakonsyk.no
e-faktura: DS-faktura@diakonsyk.no

Kontaktdetaljer for faktura
Fakturaadresse:
Diakonhjemmet sykehus AS
Fakturamottak
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo
Husk: koststedsnummer + etternavn på bestiller

Sykehusets organisasjonsnummer: 982 791 952

Betalingsbetingelser: netto per 30 dager

Avbestille eller endre time

Ved avbestillingg eller endring av time, må man kontakte avdelingen direkte på det telefonnummeret som er oppført i innkallingsbrevet fra sykehuset.
Avbestille eller endre time

Innsyn i journal/Min journal

Pasientjournalen inneholder opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling, informasjon som er gitt og annet som kan være av betydning for den aktuelle behandlingen, eller for en eventuell senere behandling. Les mer om pasientjournalen på www.helsenorge.no

Rett til innsyn i egen journal

Pasienter knyttet til Diakonhjemmet sykehus har foreløpig ikke anledning til å lese journalen sin elektronisk.  Vi jobber med å få på plass en slik tilgang.

Som pasient har du rett til innsyn i din journal og du har rett til å få forklart faguttrykk og annet av betydning for å forstå innholdet i journalen.  Du har også rett til å få utlevert loggen over hvem som har lest din journal.

I helt spesielle tilfeller kan helsepersonell nekte pasienten innsyn i hele eller deler av journalen. Pasienten kan klage på denne avgjørelsen til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Opplysningene i journalen er underlagt taushetsplikt. Pasienten kan derfor motsette seg at andre får innsyn i journalen.

Kopi av pasientjournal  

Dersom du ønsker kopi av pasientjournal, må du fylle ut et skjema:
Skjema for innsyn i journal ved Diakonhjemmet sykehus

Skjemaet må signeres av pasienten eller den som har fullmakt, og sendes per post til:     
Diakonhjemmet sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo

Vi gjør oppmerksom på at man ikke kan sende sensitiv informasjon av personlig eller medisinsk karakter på e-post.

Har du spørsmål? Ring Sentralbordet 22 45 15 00 mellom kl. 8-15.

Tilbakemeldinger –​ ris og ros

Sykehuset har som mål at alle pasienter får gode, tilpassede og likeverdige helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, bosted, sosioøkonomiske forutsetninger, språk, etnisk bakgrunn, tro- og livssyn, helsekompetanse og funksjonsevne. Sykehuset har en egen likestillings- og mangfoldspolicy. 

Skulle du oppleve noen form for diskriminering i din kontakt med sykehuset, ber vi deg melde dette skriftlig til postmottak@diakonsyk.no. Din henvendelse vil bli registrert i sykehusets avvikshåndteringssystem og fulgt opp av den aktuelle enhet/avdeling som får tilbakemelding. 

Les vår likestillings- og mangfoldspolicy
Avvik i behandling, organisering eller samhandling kan meldes til postmottak@diakonsyk.no

Skriv for eksempel "Samhandlingsavvik" i emnefeltet.

NB: Ikke send sensitiv informasjon av personlig eller medisinsk karakter på e-post.
Slike henvendelser må fremmes skriftlig og stilles til sykehusdirektøren:
Diakonhjemmet sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo

Eventuelt kan man bruke Digipost

Saken blir oversendt ansvarlig avdeling for uttalelse før man får et svar fra sykehuset. Saksbehandlingstiden er fire til fem uker.​

Hvis du mener du ikke har fått oppfylt dine pasientrettigheter hos oss kan du sende en formell klage til Fylkesmannen.  Mener du at du har fått en skade som skyldes behandlingssvikt kan du klage til Norsk Pasientskadeerstatning .​

Les mer om klage- og varselsordninger for helse- og omsorgstjenesten

​Organisasjonsnummer

Organisasjonsnummeret til Diakonhjemet sykehus: 982 791 952

Sykehusets ansatte

Vi har dessverre ingen oversikt på nettsidene over alle ansatte. Hvis du ønsker kontakt med en bestemt person kan du ringe sentralbordet på telefon 22 45 15 00 og be om å bli satt over til vedkommende. Du kan også sende en e-post til postmottak@diakonsyk.no, som blir videresendt til personen du ønsker å komme i kontakt med.​​

Fant du det du lette etter?