HELSENORGE

Kontakt oss

Du kan kontakte Diakonhjemmet sykehus ved oppmøte i sykehusets hovedresepsjon, poliklinikkenenes skranker, telefon, e-post, Digipost og brevpost.

Sekretær i telefon

Telefon

Sykehusets sentralbord: 22 45 15 00
Sentralbordet er åpent hele døgnet og kan sette deg over til våre avdelinger.

Ringetid til sengepostene:
mandag - fredag 08.00 - 15.30 og 17.00 - 20.00
lørdag - søndag 10.00 - 14.00 og 17.00 - 20.00​

Poliklinikker somatikk: 22 45 48 00
NB: De somatiske poliklinikkene og Alderspsykiatrisk poliklinikk har telefontid kl 08-11.30 og 13-15. 

Alderspsykiatrisk avdeling
Diakonveien 12, 0370 Oslo
Tlf: 22 45 85 00

Fysisk helse, alderspsykiatri og administrasjon, Steinerud
Diakonveien 12, 0370 Oslo
Tlf: 22 45 15 00

Psykisk helse, Vinderen
Forskningsveien 7, 0370 Oslo
Tlf: 22 02 98 00

Diakonhjemmet sykehusapotek
Diakonveien 12, 0370 Oslo
Tlf: 22 45 15 80

E-post

E-postadresse: postmottak@diakonsyk.no

Når du sender oss e-post, er det Dokumentsenteret som mottar e-posten og videresender den til rett person eller avdeling.

Merk:

Ikke send sensitiv informasjon av personlig eller medisinsk karakter i e-post. Sykehuset skal i henhold til krav om informasjonssikkerhet ikke videresende eller besvare henvendelser som inneholder helseopplysninger eller sensitiv informasjon om pasientforhold, per e-post.

Bruk evt Digipost eller vanlig postgang ved formidlig av sensitiv informasjon.

Postadresse og besøksadresser

Diakonhjemmet sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo

Fysisk helse, alderspsykiatri og administrasjon, Steinerud
Diakonveien 12, 0370 Oslo​

Voksenpsykiatrisk avdeling, Vinderen
Forskningsveien 7, 0370 Oslo

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP Vest)
Forskningsveien 13, 0373 Oslo

Senter for Psykofarmakologi
Forskningsveien 13, 0373 Oslo

Leverandørkontakt

Innkjøp på Diakonhjemmet Sykehus AS følger fastlagte rutiner i tråd med etiske retningslinjer og god handelspraksis forøvrig.

Det meste av leverandørkontakt initieres av ansvarlig innkjøper/rådgiver for sitt fagområde og alle leverandørmøter skal være avtalt på forhånd.

Sykehusets ansatte tar ikke på egen hånd kontakt med leverandører med tanke på behov/anskaffelser og skal heller ikke kontaktes direkte.

Kontaktinformasjon
E-post: innkjop@diakonsyk.no
e-faktura: DS-faktura@diakonsyk.no

Kontaktdetaljer vedrørende faktura
Fakturaadresse:
Diakonhjemmet Sykehus AS
Fakturamottak
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo
Husk: koststedsnummer + etternavn på bestiller

Sykehusets organisasjonsnummer: 982 791 952

Betalingsbetingelser: netto per 30 dager

Avbestille eller endre time

Ved avbestillingg/endring av time må man kontakte avdelingen direkte på det telefonnummeret som er oppført i innkallingsbrevet fra sykehuset.
Avbestille eller endre time

Innsyn i journal/Min journal

Pasientjournalen inneholder opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling, informasjon som er gitt og annet som kan være av betydning for den aktuelle behandlingen, eller for en eventuell senere behandling. Les mer om pasientjournalen på www.helsenorge.no

Rett til innsyn i egen journal

Juli 2022:
Pasienter knyttet til Diakonhjemmet sykehus har foreløpig ikke anledning til å lese journalen sin elektronisk.  Vi jobber med å få på plass en slik tilgang.

Som pasient har du rett til innsyn i din journal og du har rett til å få forklart faguttrykk og annet av betydning for å forstå innholdet i journalen.  Du har også rett til å få utlevert loggen over hvem som har lest din journal.

I helt spesielle tilfeller kan helsepersonell nekte pasienten innsyn i hele eller deler av journalen. Pasienten kan klage på denne avgjørelsen til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Opplysningene i journalen er underlagt taushetsplikt. Pasienten kan derfor motsette seg at andre får innsyn i journalen.

Kopi av pasientjournal  

Dersom du ønsker kopi av pasientjournal, må du fylle ut et skjema:
Skjema for innsyn i journal ved Diakonhjemmet sykehus

Skjemaet må undertegnes av pasienten eller den som har fullmakt, og sendes per post til:     
Diakonhjemmet sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo

Vi gjør også oppmerksom på at man ikke kan sende sensitiv informasjon av personlig eller medisinsk karakter per e-post.

Har du spørsmål?
Ring Sentralbordet ved Diakonhjemmet sykehus 22 45 15 00, hverdager fra kl 08.00 – 15.00

Avviksmeldinger

Avvik i behandling, organisering eller samhandling kan meldes til postmottak@diakonsyk.no
Skriv for eksempel "Samhandlingsavvik" i emnefeltet.

NB: Ikke send sensitiv informasjon av personlig eller medisinsk karakter i e-post.
Slike henvendelser må fremmes skriftlig og stilles til sykehusdirektøren:
Diakonhjemmet sykehus
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo

Eventuelt kan man bruke Digipost

Saken blir oversendt ansvarlig avdeling for uttalelse før man får et svar fra sykehuset. Saksbehandlingstiden er fire til fem uker.​

​Organisasjonsnummer

Organisasjonsnummeret til Diakonhjemet sykehus: 982 791 952

Sykehusets ansatte

Vi har dessverre ingen oversikt på nettsidene over alle ansatte. Hvis du ønsker kontakt med en bestemt person kan du ringe sentralbordet på telefon 22 45 15 00 og be om å bli satt over til vedkommende. Du kan også sende en e-post til postmottak@diakonsyk.no, som blir videresendt til personen du ønsker å komme i kontakt med.​

Fant du det du lette etter?