HELSENORGE

Likestilling og mangfold

Sykehuset har utviklet en kortfattet overordnet policy i arbeidet for likestilling og mangfold. Den er vedtatt av sykehusstyret høsten 2022. Policyen slår fast at vi skal sikre likeverdige helsetjenester og sikre systematisk arbeid for å forebygge rasisme og diskriminering på vårt sykehus.


Til policyen hører en handlingsplan med konkrete tiltak. Den viser på hvilke områder sykehuset arbeider for å oppnå målene i policyen. Handlingsplanen revideres fortløpende.

Bilde av ansatte som ønsker velkommen

Overordnet policy for likestilling og mangfold:

  1. ​Vi tilbyr gode, tilpassede og likeverdige helsetjenester til alle pasienter uavhengig av alder, kjønn, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, bosted, sosioøkonomiske forutsetninger, språk, etnisk bakgrunn, tro- og livssyn, helsekompetanse og funksjonsevne.
  2. Vi jobber systematisk med å forebygge rasisme og diskriminering og følger opp uønskede hendelser på området. Dette gjelder uavhengig av om diskriminering rammer pasient, pårørende eller ansatt.
  3. Våre ansatte er likestilte og speiler mangfoldet i befolkningen. Ressursene i dette mangfoldet skal verdsettes og benyttes. 
Handlingsplan for likestilling og mangfold: Handlingsplan 2022-2024 (PDF)Fant du det du lette etter?