HELSENORGE
Diakonhjemmet sykehus

Styret

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt aksjeselskap, heleid av Diakonhjemmet, en stiftelse innen Den norske kirke. Sykehuset har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF.

​Styret består av styreleder og syv medlemmer. Styreleder er forstander/adm. direktør ved stiftelsen Diakonhjemmet. Tre av styremedlemmene oppnevnes av stiftelsens hovedstyre, og tre er ansattes representanter.

Foto av Ingunn Moser

​Styreleder​ Ingunn Moser
Administrerende direktør/forstander, Diakonhjemmet Stiftelse

E-post: ingunn.moser@diakonhjemmet.no
Telefon: +47 22 45 17 81
​​


 


 

 Styremedlemmer

 • Erna Harboe, nestleder
 • Torgeir Micaelsen
 • Jan Abel Olsen
 • Trond Olav Rangnes
 • Lars Gregorius Røv (ansattevalgt)

 • Anders Husby (ansattevalgt)

 • Gudmund Johnsen Wisløff (ansattevalgt)

Vararepresentanter

 • Stine Bøe Gundersen (1. vararepresentant ansattevalgt)
 • Eivind Berglien Werring (2. vararepresentant ansattevalgt)
 • Henning Moen (3. vararepresentant ansattevalgt)

Fra Brukerutvalget

 • Hilde Sofie Hamre, leder BU, observatør

Fra sykehusets administrasjon

 • Adm. direktør Anders Mohn Frafjord
 • Videadm. direktør/fagdirektør Torkil Clementsen
 • Direktør for virksomhetsstyring og økonomi Marianne Gjesvik Mancini
 • Kommunikasjonssjef Pernille Lønne Mørkhagen
 • Administrasjonskonsulent og styrets sekretær Inge Skadberg

Andre stabsledere møter i enkeltsaker

Styrets sakslister og protokoller 2017 - 2019

2019

19. september
30. oktober
19. desember

_________________________________________________           
2018


 

27. februar 2019
2. april 2019
12. juni 2019
19. september

28. februar 2018 
5.april 2018 
16. april 2018 
18. juni 2018 
19. september 2018 
25. oktober 2018 
19. desember 2018

______________________________________________           

2017
2. mars 2017 
26. april 2017
15. juni 2017
20. september 2017 
27. oktober 2017 
20. desember 2017

28. februar 2018 
5. april 2018 
16. april 2018 
18. juni 2018 
19. september 2018 
25. oktober 2018 
19. desember 2018
2. mars 2017 
26. april 2017 
15. juni 2017 
20. september 2017
27. oktober 2017
20. desember 2017Styrets sakslister og protokoller 2020 - 2021 - 2022

2020:
Saksliste 17. juni 2020                 Protokoll 17. juni 2020
                                                        Protokoll 28. august 2020


2021:
                                                        Protokoll 2. februar 2021
Saksliste 24. februar 2021          Protokoll 24. februar 2021
                                                        Protokoll 11. mars 2021
Saksliste 28. april 2021               Protokoll 28. april 2021
Saksliste 16. juni 2021                Protokoll 16. juni 2021
Saksliste 23. september 2021   Protokoll 22. - 23. september 2021
Saksliste 27. oktober 2021
Saksliste 8. desember 2021

2022:
Saksliste 23. februar 2022
Saksliste 28. april 2022


 Fant du det du lette etter?