Diakonhjemmet sykehus

Verdigrunnlag

Diakonhjemmet sykehus står i en to tusen år gammel tradisjon som utfordrer oss til omsorg og behandling av mennesker i nød. Som diakonalt sykehus blir vi fortsatt utfordret til å være verdibevisste og omsette de diakonale verdier til dagens situasjon og dagens fagspråk.

Sykehusets kjerneverdier
Plakaten med kjerneverdiene henger flere steder på sykehuset.

​Visjon og motto

Diakonhjemmet sykehus' visjon: Nyskaper i tjeneste for vår neste

Motto: Engasjert for mennesket

Virksomhetsidé

Diakonhjemmet sykehus skal yte spesialisthelsetjenester av høy kvalitet til pasienter ut fra et helhetlig perspektiv. Pasienten skal få riktig behandling, til rett tid, på riktig måte, hver gang, og vi skal vise helhetlig omsorg for pasienter og pårørende.

Kjerneverdier

Nestekjærligheten ligger til grunn for formuleringen av våre fire kjerneverdier: Respekt, kvalitet, tjeneste, og rettferdighet.

Respekt

Sykehuset møter pasientene og deres pårørende i en sårbar livssituasjon ​ deres sammensatte behov blir forstått og respektert og deres personlige integritet og egenart blir ivaretatt. Respekt skal prege arbeidsmiljø og kultur.

Kvalitet

Sykehuset tilstreber høy kvalitet på sine tjenester gjennom forpliktelse på profesjonell kompetanse og beste praksis, innovasjon, teamarbeid og tverrfaglighet.

Tjeneste

Sykehuset ser på all samhandling mellom pasienter, pårørende og sykehusansatte som en anledning til å yte service, være tilgjengelig og uttrykke barmhjertighet og omsorg.

Rettferdighet

Sykehuset vil fremme pasienters og pårørendes rettigheter, målbære utsatte gruppers situasjon i dagens helsevesen, og arbeide for riktig og effektiv bruk av ressursene internt og i forhold til omgivelsene.

Hva er diakoni?

Diakoni er det samme som nestekjærlighet sett ut fra en kristen forståelse. Det kan være å stille seg til disposisjon, å ha omsorg for andre, for eksempel ved å sørge for rettferdig fordeling av goder. Diakoni tar sitt utgangspunkt i Jesu omsorg for syke og utstøtte, slik det gjenspeiler seg i fortellingen om Den barmhjertige samaritan. Det betyr at de nestekjærlige handlinger som utføres på sykehuset, kan bidra til å synliggjøre Guds kjærlighet til mennesker. Medisinsk behandling av god kvalitet er derfor også å forstå som nestekjærlighet.

Fant du det du lette etter?