Avdelinger

Finn avdeling

Akuttmottakethttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/akuttmottaketAkuttmottaketA
Akuttpsykiatrisk døgnenhethttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/akuttpsykiatrisk-dognenhetAkuttpsykiatrisk døgnenhetA
Alderspsykiatrisk avdeling Tåsenhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/alderspsykiatrisk-avdeling-tasenAlderspsykiatrisk avdeling TåsenA
Allmennpsykiatrisk døgnenhethttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/allmennpsykiatrisk-dognenhetAllmennpsykiatrisk døgnenhetA
Allmennpsykiatrisk poliklinikkhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/allmennpsykiatrisk-poliklinikkAllmennpsykiatrisk poliklinikkA
Anestesi, dagkirurgi og operasjonsmottakhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-kirurgi/anestesi-og-operasjonsavdelingen/anestesi-dagkirurgi-og-operasjonsmottakAnestesi, dagkirurgi og operasjonsmottakA
Anestesi og operasjonsavdelingenhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-kirurgi/anestesi-og-operasjonsavdelingenAnestesi og operasjonsavdelingenA
Avdeling for administrative fellestjenesterhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/avdeling-for-administrative-fellestjenesterAvdeling for administrative fellestjenesterA
Avdeling for anestesi legerhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-kirurgi/avdeling-for-anestesi-legerAvdeling for anestesi legerA
Avdeling for fag og kvalitethttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/avdeling-for-fag-og-kvalitetAvdeling for fag og kvalitetA
Avdeling for gastrokirurgi legerhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-kirurgi/avdeling-for-gastrokirurgi-legerAvdeling for gastrokirurgi legerA
HR-avdelingenhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/hr-avdelingenHR-avdelingenA
Avdeling for IKT og e-helsehttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/avdeling-for-ikt-og-e-helseAvdeling for IKT og e-helseA
Avdeling for interne tjenesterhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/avdeling-for-interne-tjenesterAvdeling for interne tjenesterA
Avdeling for kirurgiske sengeposterhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-kirurgi/avdeling-for-kirurgiske-sengeposterAvdeling for kirurgiske sengeposterA
Avdeling for klinisk aktivitethttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/avdeling-for-klinisk-aktivitetAvdeling for klinisk aktivitetA
Avdeling for medisinsk biokjemihttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/avdeling-for-medisinsk-biokjemiAvdeling for medisinsk biokjemiA
Avdeling for medisinske legerhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/avdeling-for-medisinske-legerAvdeling for medisinske legerA
Avdeling for medisinske sengeposterhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/avdeling-for-medisinske-sengeposterAvdeling for medisinske sengeposterA
Avdeling for ortopedi legerhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-kirurgi/avdeling-for-ortopedi-legerAvdeling for ortopedi legerA
Avdeling for preste- og diakonitjenestenhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/avdeling-for-preste-og-diakonitjenestenAvdeling for preste- og diakonitjenestenA
Virksomhetsstyring og økonomihttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/virksomhetsstyring-og-okonomiVirksomhetsstyring og økonomiA
Barne- og unggdomspsykiatrisk poliklinikkhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-unggdomspsykiatrisk-poliklinikkBarne- og unggdomspsykiatrisk poliklinikkB
Bedrifthelsetjenestenhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/hr-avdelingen/bedrifthelsetjenestenBedrifthelsetjenestenB
Bygg og teknisk drifthttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/avdeling-for-interne-tjenester/bygg-og-teknisk-driftBygg og teknisk driftB
Diakonhjemmet sykehusapotekhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/diakonhjemmet-sykehusapotekDiakonhjemmet sykehusapotekD
Enhet for kunnskapsutviklinghttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/enhet-for-kunnskapsutviklingEnhet for kunnskapsutviklingE
Enhet for psykiske helsetjenester i somatikkenhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/enhet-for-psykiske-helsetjenester-i-somatikkenEnhet for psykiske helsetjenester i somatikkenE
Enhet for rus og psykiatrihttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/enhet-for-rus-og-psykiatriEnhet for rus og psykiatriE
FACT-team for eldrehttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/fact-team-for-eldreFACT-team for eldreF
Kirurgisk poliklinikkhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-kirurgi/kirurgisk-poliklinikkKirurgisk poliklinikkK
Kirurgisk sengeposthttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-kirurgi/avdeling-for-kirurgiske-sengeposter/kirurgisk-sengepostKirurgisk sengepostK
Kjøkken og kantinehttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/avdeling-for-interne-tjenester/kjokken-og-kantineKjøkken og kantineK
Klinikk for anestesi og kirurgihttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-kirurgiKlinikk for anestesi og kirurgiK
Klinikk for medisinhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-medisinKlinikk for medisinK
Klinikk for medisinsk servicehttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-serviceKlinikk for medisinsk serviceK
Klinikk for psykisk helse og rushttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rusKlinikk for psykisk helse og rusK
Klinisk servicehttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/avdeling-for-interne-tjenester/klinisk-serviceKlinisk serviceK
Kommunikasjonsavdelingenhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/kommunikasjonsavdelingenKommunikasjonsavdelingenK
Lærings- og mestringssenterethttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/lerings-og-mestringssenteretLærings- og mestringssenteretL
Medisinsk bibliotekhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/medisinsk-bibliotekMedisinsk bibliotekM
Medisinsk poliklinikk og Senter for kreftbehandlinghttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/medisinsk-poliklinikk-og-senter-for-kreftbehandlingMedisinsk poliklinikk og Senter for kreftbehandlingM
Medisinsk sengepost Ahttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/medisinsk-sengepost-aMedisinsk sengepost AM
Medisinsk sengepost Bhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/avdeling-for-medisinske-sengeposter/medisinsk-sengepost-bMedisinsk sengepost BM
Medisinsk sengepost Chttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/avdeling-for-medisinske-sengeposter/medisinsk-sengepost-cMedisinsk sengepost CM
Medisinsk teknisk avdeling (MTA)https://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-kirurgi/medisinsk-teknisk-avdeling-mtaMedisinsk teknisk avdeling (MTA)M
Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR)https://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/nasjonal-behandlingstjeneste-for-revmatologisk-rehabilitering-nbrrNasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR)N
Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabiliteringhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/nasjonal-kompetansetjeneste-for-revmatologisk-rehabiliteringNasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabiliteringN
Operasjon og Sterilsentralhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-kirurgi/anestesi-og-operasjonsavdelingen/operasjon-og-sterilsentralOperasjon og SterilsentralO
Ortopedisk sengepost Ahttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-kirurgi/avdeling-for-kirurgiske-sengeposter/ortopedisk-sengepost-aOrtopedisk sengepost AO
Ortopedisk sengepost Bhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-kirurgi/avdeling-for-kirurgiske-sengeposter/ortopedisk-sengepost-bOrtopedisk sengepost BO
Poliklinikken Raskere tilbakehttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/poliklinikken-raskere-tilbakePoliklinikken Raskere tilbakeP
Postoperativ/intensivavdelinghttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-kirurgi/postoperativintensivavdelingPostoperativ/intensivavdelingP
Radiografihttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/radiologisk-avdeling/radiografiRadiografiR
Radiologisk avdelinghttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/radiologisk-avdelingRadiologisk avdelingR
Radiologisk kontorhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-service/radiologisk-avdeling/radiologisk-kontorRadiologisk kontorR
Revmatologisk avdelinghttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/revmatologisk-avdelingRevmatologisk avdelingR
Revmatologisk sengeposthttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/revmatologisk-avdeling/revmatologisk-sengepostRevmatologisk sengepostR
Senter for ortopedi og revmatologi (SOR)https://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/revmatologisk-avdeling/senter-for-ortopedi-og-revmatologi-sorSenter for ortopedi og revmatologi (SOR)S
Senter for psykofarmakologihttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/senter-for-psykofarmakologiSenter for psykofarmakologiS
Spesialisert poliklinikkhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/spesialisert-poliklinikkSpesialisert poliklinikkS
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderenhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderenVoksenpsykiatrisk avdeling VinderenV

Besøksadresser

Allmenn FACT - Pilestredet 75https://diakonhjemmetsykehus.no/steder/fact-vestAllmenn FACT - Pilestredet 75
DBL-bygget, Diakonhjemmet sykehus https://diakonhjemmetsykehus.no/steder/fysisk-helse-steinerud/diakonhjemmet-sykehus-dbl-byggetDBL-bygget, Diakonhjemmet sykehus
Psykisk helse Vinderenhttps://diakonhjemmetsykehus.no/steder/psykisk-helse-vinderenPsykisk helse VinderenI Forskningsveien 7 og 13 på Vinderen finner du deler av sykehusets virksomhet innen psykisk helsetjenester.
Alderspsykiatrisk avd. Tåsenhttps://diakonhjemmetsykehus.no/steder/alderspsykiatrisk-avd-tasenAlderspsykiatrisk avd. Tåsen
Fysisk helse Steinerudhttps://diakonhjemmetsykehus.no/steder/fysisk-helse-steinerudFysisk helse Steinerud

Fant du det du lette etter?