HELSENORGE
Et tilbud til deg som trenger en bedre grunn til å stå opp om morgenen

IPS UNG

IPS ung er et tilbud til deg mellom 16-30, som har det vanskelig psykisk og som trenger hjelp til å komme tilbake til jobb eller skole. IPS ung er et tilbud i samarbeid mellom NAV og helsetjenesten.

​Om IPS UNG

  • ​​IPS UNG er del av inkluderingsdugnaden, styrkingen av IPS-innsatsen og styrking av ungdomsinnsatsen i NAV.
  • Målgruppe: personer under 30 år med moderate til alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer, herunder ungdom som har nedsatt arbeidsevne/funksjonsevne.
  • Mål: at flere unge i målgruppen gjennomfører utdanning/læreløp og kommer over i lønnet arbeid.
  • Forsøket skal følge de samme rammene og retningslinjene som IPS for øvrig.
  • IPS kvalitetsskala​ for unge skal benyttes for å kvalitetssikre arbeidet.
  • Det vurderes om utdanningssektoren inviteres inn i forsøket med IPS Ung

Last ned vår brosjyre via lenken under:
IPS UNG

Se også:
IPS ung – individuell karrierestøtte (nav.no)

Bakgrunn og mål

Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet har gitt Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet felles oppdrag om gjennomføring av forsøket med IPS Ung.

Målgruppen for IPS Ung er personer under 30 år som er i behandling for moderate til alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer, herunder ungdom som har nedsatt arbeidsevne/funksjonsevne. Målet med IPS Ung er at flere unge som ønsker ordinært, lønnet arbeid og/eller utdanning/lærlingeløp får tett individuell oppfølging og bistand til dette. Forsøket med IPS Ung skal følge de samme rammene og retningslinjene som individuell jobbstøtte for øvrig. IPS kvalitetsskala for unge skal benyttes i forsøket for å kvalitetssikre arbeidet.​

Oppdrags​brev IPS UNG​ (Arbeids- og sosialdepartementet)​

Kontakt

Fabian Engstrøm, IPS metodeveileder
E-post: Fabian.Engstrom@nav.no
Mob: 40 63 06 14

​Jobbspesialister

Gabriel Paaske
E-post: gabriel.paaske@nav.no
Mob: 45 84 95 52

Ingvild Hopsø Bergmann
E-post: ingvild.hopso.bergmann@nav.no
Mob: 45 51 52 49

Siham Ouazzif
E-post: siham.ouazzif@nav.no
Mob: 94 88 28 17

 

Fant du det du lette etter?