Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Lærings- og mestringssenteret (LMS) er et kunnskapssenter for pasient- og pårørendeopplæring.  Hovedaktiviteten på LMS er lærings- og mestringskurs for pasienter og deres nærstående. LMS er også et helsepedagogisk ressurssenter og tilbyr opplæring og veiledning i helsepedagogikk.

Mer om Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Se vår kursoversikt

Målet med kursene er å legge til rette for at pasienter og pårørende tilegner seg kunnskap og ferdigheter. Kursene har fokus på bevisstgjøring av egne ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse, gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer.

Å mestre egen sykdom
er en medisin som brukes alt for lite

- Pasient
Ved å arrangere opplæring i grupper legger man til rette for at deltagerne kan lære både av helsepersonell og av hverandre. Ofte er det i treffpunktet mellom teoretisk kunnskap og erfaringskunnskap at den gode læringen oppstår. Arbeidsmåten er å legge til rette for et likeverdig tilbud mellom erfarne brukere og tverrfaglig personell i utvikling, gjennomføring og evaluering av kursene.
Kursene har som mål å legge til rette for at pasienter og pårørende skal:
 • Tilegne seg kunnskap og ferdigheter.
 • Bli oppmerksom på egne holdninger og ressurser for å ta gode beslutninger om egen helse. «Hva er viktig for meg?»
 • Få økt tro på egen mestring.
 • Utveksle erfaring med andre i lignende situasjon.
 • Oppleve støtte til å gjennomføre endringsprosesser og mestre langvarige helseutfordringer, som kan bidra til økt livskvalitet.

Helsepedagogikk

Kompetanse innen helsepedagogikk er en sentral forutsetning for gode lærings- og mestringstilbud. Pasient- og pårørendeopplæring brukes som den praktiske gjennomføringen av helsepedagogiske tiltak, både individuelt og i grupper.

Helsepedagogisk aktivitet i helsetjenesten er basert på fag-, erfarings- og brukerkunnskap, samt kunnskap om endringsfokusert arbeid. Målet er å fremme læring om helse og sykdom, styrke mestring og gode livsvalg når skade eller sykdom oppstår. 

Helsepedagogikk handler om hvordan du som fagperson, i dialog med pasient og pårørende, evner å formidle oppdatert informasjon på en forståelig måte. Brukermedvirkning og myndiggjøring av pasienter og pårørende er avgjørende for å få til et likeverdig samarbeid mellom pasienter, pårørende og fagpersonell.

Lærings- og mestringssenteret arrangerer helsepedagogiske lunsjer fire ganger i året. Her inviteres likepersonene og alle fagpersoner som er tilknyttet lærings- og mestringskursene. Det inviteres til dialog og kompetanseheving knyttet til ulike helsepedagogiske tema. Ansatte ved LMS bidrar gjerne med råd og veiledning knyttet til helsepedagogiske utfordringer der det er ønskelig.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Lærings- og mestringssenteret, 4. etasje i DBL-bygget
Diakonveien 18, vis a vis sykehusets hovedinngang.

Besøkstider
mandag - fredag 8.00 – 15.30
Telefon
Ekspedisjon: 22 45 44 60
E-post
Postadresse
Boks 23 Vinderen
0319 Oslo

Diakonhjemmet sykehus - DBL-bygget
Besøksadresse
Diakonveien 18(Kart)
0370 Oslo

Arrangementer

 • Mandag 11.01.
  Utmattelse - mestring av vedvarende utmattelse (2021)

  Tilbudet er et behandlingsopplegg med inntil 14 deltakere. Det passer for deg som har fysisk sykdom og vedvarende utmattelse og som ønsker å lære strategier for bedre mestring og livskvalitet. Kurset arrangeres i to bolker, begge med oppstart 11. jan.

 • Mandag 11.01.
  Utmattelse - mestring av vedvarende utmattelse (2021)

  Tilbudet er et behandlingsopplegg med inntil 14 deltakere. Det passer for deg som har fysisk sykdom og vedvarende utmattelse og som ønsker å lære strategier for bedre mestring og livskvalitet. Kurset arrangeres i to bolker, begge med oppstart 11. jan.

 • Tirsdag 12.01.
  Kransåresykdom

  Kurset passer for deg som har hatt hjerteinfarkt eller angina pectoris («hjertekrampe»), og som enten er behandlet med utblokking, hjerteoperasjon eller som kun er medikamentelt behandlet. Tilbudet er også for dine pårørende/nærstående.

 • Mandag 25.01.
  Mestring av søvnvansker og behandling av insomni

  Kurset er et behandlingsopplegg i gruppe på inntil 16 deltakere. Det retter seg mot deg som har en fysisk sykdom og søvnproblemer.

 • Onsdag 27.01.
  Diabetes type 2

  Tilbudet passer for deg som har diabetes type 2 og dine pårørende/nærstående. Kurset foregår på dagtid fordelt på 2 dager, 6 ½ time per gang.

 • Torsdag 11.02.
  Irritabel tarmsyndrom (IBS)

  Tilbudet passer for deg som har irritabel tarmsyndrom og dine pårørende/nærstående. Kurset foregår på dagtid fordelt på tre dager, ca. seks timer per gang.

 • Onsdag 17.02.
  Atrieflimmer

  Tilbudet passer for deg som har atrieflimmer og dine pårørende/nærstående. Kurset varer en dag, 6 ½ time på dagtid.

 • Fredag 12.03.
  Demens - kurs for pårørende

 • Tirsdag 16.03.
  Kransåresykdom

  Kurset passer for deg som har hatt hjerteinfarkt eller angina pectoris («hjertekrampe»), og som enten er behandlet med utblokking, hjerteoperasjon eller som kun er medikamentelt behandlet. Tilbudet er også for dine pårørende/nærstående.

 • Tirsdag 13.04.
  Hjerneslag

  Kurset passer for deg som har hatt hjerneslag og dine pårørende/nærstående. Kurset foregår på dagtid fordelt på fire dager, fire timer per gang.

 • Onsdag 14.04.
  Hjertesvikt

  Tilbudet passer for deg som har hjertesvikt og dine pårørende/nærstående. Kurset foregår på dagtid fordelt på to dager, seks timer per gang.

 • Fredag 16.04.
  Etter hoftebruddet

  Tilbudet er for deg som har hatt hoftebrudd/lårhalsbrudd og dine pårørende/nærstående.

 • Mandag 26.04.
  KOLS

  Tilbudet passer for deg som har KOLS og dine pårørende/nærstående. Kurset foregår på dagtid fordelt på fire dager, ca. fire timer per gang.

 • Torsdag 20.05.
  Irritabel tarmsyndrom (IBS)

  Tilbudet passer for deg som har irritabel tarmsyndrom og dine pårørende/nærstående. Kurset foregår på dagtid fordelt på tre dager, ca. seks timer per gang.

 • Onsdag 26.05.
  Diabetes type 2

  Tilbudet passer for deg som har diabetes type 2 og dine pårørende/nærstående. Kurset foregår på dagtid fordelt på 2 dager, 6 ½ time per gang.

 • Tirsdag 08.06.
  Kransåresykdom

  Kurset passer for deg som har hatt hjerteinfarkt eller angina pectoris («hjertekrampe»), og som enten er behandlet med utblokking, hjerteoperasjon eller som kun er medikamentelt behandlet. Tilbudet er også for dine pårørende/nærstående.

 • Fibromyalgi og muskelsmerter

  Hensikten med undervisningen er å gi deg som har kroniske muskelsmerter/fibromyalgi økt kunnskap og forståelse om hva langvarige muskelsmerter og fibromyalgi er, samt om smerter og mestring.

 • Livsstilsendring, gruppebehandling for personer med sykelig overvekt

  Passer for deg som ønsker å oppnå bedre helse gjennom endring av livsstil. For å delta i kurset må du ha en BMI over 40, eller en BMI over 35 der du i tillegg har en diagnose som for eksempel diabetes 2, hjerte- og karsykdom og/eller revmatisk sykdom.

 • Revmaskolen - Å leve med revmatisk sykdom

  Revmaskolen er et tilbud til deg som har en forholdsvis nyoppdaget leddgikt, psoriasisartritt eller Bechterews sykdom. Undervisningen kan også være nyttig for deg som har hatt sykdommen over tid. Pårørende er også velkomne til å delta.

Fant du det du lette etter?