Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass for helsepersonell, erfarne brukere, pasienter og deres pårørende. Et LMS arbeider for at pasienter, brukere og pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere langvarig sykdom og helseforandringer. LMS har som mål at brukerne skal få utvidet innsikt om egen situasjon, bli styrket i sin mestring av hverdagen og slippe flest mulig sykehusinnleggelser.

Mer om Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Hva er LMS?

Læringstilbudene utvikles i et samarbeid mellom fagpersoner og brukere som deler sine erfaringer og kunnskaper. LMS arbeider med å utvikle læringstilbud for, og på tvers av, ulike diagnoser, tilbyr informasjon og veiledning, stimulerer til samarbeid mellom brukere, kommunehelsetjeneste og sykehus, deltar i helsefremmende og forebyggende arbeid, og bidrar til at fagfolk blir bedre «pedagoger».

L
MS er en likeverdig møteplass der ulike grupper brukere og fagpersoner samarbeider og lærer av hverandre. Gode læringstilbud krever både fagkompetanse og brukerkompetanse (erfaringer fra noen som vet hvordan det er å leve med sykdommen i hverdagen). Fagkunnskaper og brukererfaring sidestilles i planlegging, gjennomføring og evaluering av læringstilbudene.

Hvorfor LMS?

I følge Lov om spesialisthelsetjenesten (§ 3-8) er opplæring av pasienter og pårørende er en av sykehusenes hovedoppgaver. LMS er et sted hvor pasienter og deres nærmeste lærer om sykdommen/funksjonshemningen for å kunne mestre hverdagen og delta aktivt i behandlingen.

Læring handler om relativt varige endringer av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Læring må ikke forveksles med undervisning. Undervisning gis av andre og kan ikke bli annet enn ett av mange bidrag i læringsprosessen.

Mestring dreier seg i stor grad om opplevelsen av å ha krefter til å møte utfordringer, og følelse av å ha kontroll over eget liv. Aktiv og god mestring hjelper deg til å tilpasse deg den nye virkeligheten og setter deg i stand til å se forskjellen på det du må leve med og det du selv kan være med på å påvirke.

Lærings- og mestringskurs

Gjennom samspill i grupper i et samarbeid mellom pasient, pårørende og helsepersonell formidles gode teoretiske og praktiske kunnskaper og deltakerne lærer metoder for mestring av hverdagslivet. Målet er fremme kontroll over sitt eget liv og opplevelsen av livskvalitet i hverdagen.

Læringstilbudene utvikles i samarbeid mellom kompetente fagfolk og personer (likepersoner) som selv har sykdommen og dermed har erfaringer om hvordan det er å leve med sykdommen i hverdagen. På LMS møter du tverrfaglige team bestående av for eksempel lege, sykepleier, sosionom, farmasøyt, ergoterapeut, ernæringsfysiolog og fysioterapeut - i tillegg til en likeperson. Sammensetningen av teamene gir mulighet til å tenke helhetlig og sette deltakerne i sentrum ved at vi konsentrerer oss om deres ressurser og muligheter. Legen har det faglige ansvar for kursets innhold.

Kursene er dialogbasert og skjer i små grupper med inntil 12 deltakere. Kursdeltakerne betaler en egenandel som ved konsultasjon på poliklinikken (frikort gjelder).

Informasjonssenter

På LMS kan du finne aktuell og oppdatert informasjon om kroniske sykdommer og funksjonshemming og om ulike pasient- og interesseorganisasjoner. Vi har et rikt utvalg av brosjyrer og medlemsblad fra ulike organisasjoner og kan være behjelpelig med å finne relevant informasjon. Senteret vil etter avtale kunne gi veiledning i å finne relevant informasjon på Internett.

Hvem kan bruke LMS?

 • Mennesker som har kronisk sykdom/funksjonshemning
 • Familie og nettverk
 • Brukerorganisasjoner
 • Fagpersonell fra Diakonhjemmet Sykehus og sykehusets sektor
 • Utdanningsinstitusjoner

E-post


(NB: Ikke send sensitiv informasjon i e-post)

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Lærings- og mestringssentert, 4. etasje DBL-bygget
Diakonveien 18, vis a vis sykehusets hovedinngang

Telefon
Ekspedisjon: 22 45 44 60
E-post
Postadresse
Boks 23 Vinderen
0319 Oslo

Somatikk og administrasjon - Diakonhjemmet Sykehus
Besøksadresse
Diakonveien 12, 0370 Oslo(Kart)
Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo
E-post

Google Street View - Steinerud

Parkering Steinerud

​Det er gjesteparkering på oppmerkede plasser øst for hovedinngangen og sør for inngangen til poliklinikkene. Avgiftsbelagte ladestasjoner for el-biler finner du på plassene sør for poliklinikken. Du kan stoppe for å sette av passasjerer rett vest for hovedinngangen og foran poliklinikkene. Maks parkeringstid der er ti minutter.

Ordinære gjesteplasser er avgiftsbelagte i tidsrommet kl. 8–17 alle dager unntatt søndag. Pris: Kr. 25 pr time, maks betalt P-tid er åtte timer.
Besøkende med gyldig parkeringskort for forflytningshemmede parkerer gratis på oppmerkede plasser.

Parkeringsplasser for vareleveranser til sykehuset er vest for hovedinngangen (til kjøkkenet) og ved vareleveringen på sørsiden. Disse plassene er ikke avgiftsbelagte, men begrenset til 15 minutter.

Eventuell klage på kontrollavgift sendes til Park Nordic - se lenke her

Slik kommer vi til Steinerud

​På Steinerud finner du somatiske avdelinger (fysisk helse) og poliklinikker, akuttmottak, medisinske serviceavdelinger, apotek og administrasjon.

Bil: Fra Majorstuen kjør Sørkedalsveien i retning Smestad. Ta til høyre inn Diakonveien i rundkjøringen ved Volvat Medisinske Senter og Skeidar og følg veien ca. 500 meter til parkeringsplass. Skal du til inngang Reidar Kobros vei (poliklinikker, blodprøvetaking og apotek): Ta til venstre i Borgenveien rett etter Volvat Medisinske Senter, deretter til høyre inn Reidar Kobros vei Google maps.

Du kan slippe av og plukke opp passasjerer rett vest for sykehusets hovedinngang og ved poliklinikkinngangen. I begge tilfeller kjører du da inn Reidar Kobros vei.

T-bane: Linje 1 til Frøen eller Steinerud stasjon, linje 2 eller 3 til Borgen stasjon.  

Buss:  Nr 46 til Frøensalleen eller nr 45 til Volvat.

Arrangementer

 • Onsdag 18.09.
  Diabetes II (LMS)

  Dette kurset retter seg mot deg som har diabetes 2. Pårørende og nærstående er også velkomne til å delta. Arrangeres to ganger høsten 2019.

 • Onsdag 25.09.
  Atrieflimmer (LMS)

  Medisinsk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus samarbeider med Lærings- og mestringssenteret (LMS) om opplæring til personer med atrieflimmer og deres pårørende/nærstående.

 • Onsdag 27.11.
  Diabetes II (LMS)

  Dette kurset retter seg mot deg som har diabetes 2. Pårørende og nærstående er også velkomne til å delta. Arrangeres to ganger høsten 2019.

 • Etter hoftebruddet (LMS)

  Diakonhjemmet sykehus tilbyr kurs på Lærings- og mestringssenteret (LMS) for personer som nylig har brukket hoften.

 • Kransåresykdom 2019 (LMS)

  Dette kurset retter seg mot personer som har hatt hjerteinfarkt, har angina pectoris ("hjertekrampe"), både de som er behandlet med utblokking og hjerteoperasjon og de som er medikamentelt behandlet. Pårørende/nærstående er velkommen til å delta.

 • Kronisk obstruktiv lungesykdom/KOLS (LMS)

  Dette kurset retter seg mot personer som har Kronisk Obstruktiv Lungesykdom (KOLS) og deres pårørende/nærstående.

 • Hjertesvikt (LMS)

  Medisinsk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus samarbeider med Lærings- og mestringssenteret (LMS) om opplæring til personer med hjertesvikt og deres pårørende / nærstående.

 • Hjerneslag (LMS)

  Dette kurset retter seg mot personer som har gjennomgått hjerneslag samt deres pårørende/nærstående.

 • Kurs for pårørende til personer med demens (LMS)

  Medisinsk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus samarbeider med Lærings- og mestringssenteret (LMS) om opplæring til pårørende / nærstående til personer med demens.

 • Livsstilsendring - gruppebehandling for personer med overvekt (LMS)

  Hensikten med behandlingen er livsstilsendring for bedre helse.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.