Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass for helsepersonell, erfarne brukere, pasienter og deres pårørende. Et LMS arbeider for at pasienter, brukere og pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere langvarig sykdom og helseforandringer. LMS har som mål at brukerne skal få utvidet innsikt om egen situasjon, bli styrket i sin mestring av hverdagen og slippe flest mulig sykehusinnleggelser.

Mer om Lærings- og mestringssenteret

Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Hva er LMS?

Læringstilbudene utvikles i et samarbeid mellom fagpersoner og brukere som deler sine erfaringer og kunnskaper. LMS arbeider med å utvikle læringstilbud for, og på tvers av, ulike diagnoser, tilbyr informasjon og veiledning, stimulerer til samarbeid mellom brukere, kommunehelsetjeneste og sykehus, deltar i helsefremmende og forebyggende arbeid, og bidrar til at fagfolk blir bedre «pedagoger».

L
MS er en likeverdig møteplass der ulike grupper brukere og fagpersoner samarbeider og lærer av hverandre. Gode læringstilbud krever både fagkompetanse og brukerkompetanse (erfaringer fra noen som vet hvordan det er å leve med sykdommen i hverdagen). Fagkunnskaper og brukererfaring sidestilles i planlegging, gjennomføring og evaluering av læringstilbudene.

Hvorfor LMS?

I følge Lov om spesialisthelsetjenesten (§ 3-8) er opplæring av pasienter og pårørende er en av sykehusenes hovedoppgaver. LMS er et sted hvor pasienter og deres nærmeste lærer om sykdommen/funksjonshemningen for å kunne mestre hverdagen og delta aktivt i behandlingen.

Læring handler om relativt varige endringer av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Læring må ikke forveksles med undervisning. Undervisning gis av andre og kan ikke bli annet enn ett av mange bidrag i læringsprosessen.

Mestring dreier seg i stor grad om opplevelsen av å ha krefter til å møte utfordringer, og følelse av å ha kontroll over eget liv. Aktiv og god mestring hjelper deg til å tilpasse deg den nye virkeligheten og setter deg i stand til å se forskjellen på det du må leve med og det du selv kan være med på å påvirke.

Lærings- og mestringskurs

Gjennom samspill i grupper i et samarbeid mellom pasient, pårørende og helsepersonell formidles gode teoretiske og praktiske kunnskaper og deltakerne lærer metoder for mestring av hverdagslivet. Målet er fremme kontroll over sitt eget liv og opplevelsen av livskvalitet i hverdagen.

Læringstilbudene utvikles i samarbeid mellom kompetente fagfolk og personer (likepersoner) som selv har sykdommen og dermed har erfaringer om hvordan det er å leve med sykdommen i hverdagen. På LMS møter du tverrfaglige team bestående av for eksempel lege, sykepleier, sosionom, farmasøyt, ergoterapeut, ernæringsfysiolog og fysioterapeut - i tillegg til en likeperson. Sammensetningen av teamene gir mulighet til å tenke helhetlig og sette deltakerne i sentrum ved at vi konsentrerer oss om deres ressurser og muligheter. Legen har det faglige ansvar for kursets innhold.

Kursene er dialogbasert og skjer i små grupper med inntil 12 deltakere. Kursdeltakerne betaler en egenandel som ved konsultasjon på poliklinikken (frikort gjelder).

Informasjonssenter

På LMS kan du finne aktuell og oppdatert informasjon om kroniske sykdommer og funksjonshemming og om ulike pasient- og interesseorganisasjoner. Vi har et rikt utvalg av brosjyrer og medlemsblad fra ulike organisasjoner og kan være behjelpelig med å finne relevant informasjon. Senteret vil etter avtale kunne gi veiledning i å finne relevant informasjon på Internett.

Hvem kan bruke LMS?

 • Mennesker som har kronisk sykdom/funksjonshemning
 • Familie og nettverk
 • Brukerorganisasjoner
 • Fagpersonell fra Diakonhjemmet Sykehus og sykehusets sektor
 • Utdanningsinstitusjoner

E-post og besøksadresse


Ikke send sensitiv informasjon i e-post
På nettsiden har du mulighet til å kontakte oss via e-post. Når du har sendt en melding vil navn, e-postadresse (dersom du ønsker svar på din henvendelse) og hva du skriver om i meldingen bli lagret. Det er derfor viktig at det ikke opplyses om sensitiv informasjon eller personopplysninger i e-posten, for eksempel fødselsnummer eller helseopplysninger. Les mer via lenken under:

Besøksadresse: Diakonveien 18, 0370 Oslo (se kartbeskrivelse)

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Lærings- og mestringssentert, 4. etasje i DBL-bygget
Diakonveien 18, vis a vis sykehusets hovedinngang. (Se også "Mer om Lærings- og mestringssenterert" ovenfor).

Telefon
Ekspedisjon: 22 45 44 60
E-post
Postadresse
Boks 23 Vinderen
0319 Oslo

Arrangementer

 • Fibromyalgi og muskelsmerter

  Hensikten med undervisningen er å gi deg som har kroniske muskelsmerter/fibromyalgi økt kunnskap og forståelse om hva langvarige muskelsmerter og fibromyalgi er, samt om smerter og mestring.

 • Kransåresykdom

  Kurset passer for deg som har hatt hjerteinfarkt og dine pårørende/nærstående.

 • Langvarige muskelsmerter og fibromyalgi

  Hensikten med undervisningen er å gi deg som har kroniske muskelsmerter og fibromyalgi økt kunnskap og forståelse om hva langvarige muskelsmerter og fibromyalgi er, samt om smerter og mestring.

 • Livsstilsendring

  Behandlingen passer for deg som ønsker å oppnå bedre helse gjennom endring av livsstil.

 • Revmaskolen - Å leve med revmatisk sykdom

  Revmaskolen er et tilbud til deg som har en forholdsvis nyoppdaget leddgikt, psoriasisartritt eller Bechterews sykdom. Undervisningen kan også være nyttig for deg som har hatt sykdommen over tid. Pårørende er også velkomne til å delta.

 • Søvn - Mestring av søvnvansker

  Kurset er et behandlingsopplegg i gruppe på inntil 16 deltakere. Det retter seg mot deg som har en fysisk sykdom og søvnproblemer.

Fant du det du lette etter?