Koronavirusutbruddet

På denne siden finner du oppdatert informasjon om smittesituasjonen ved sykehuset. 

Foto: Alissa Eckert
 

Besøksrestriksjoner

Sykehuset har åpnet opp for ett besøk om dagen, av 1-2 nære pårørende per pasient, i inntil én time, der det lar seg gjøre. Smittevernregler må følges. Gjeldende regler leveres ut i adgangskontrollen og omhandler blant annet avstand, håndhygiene og smitteoppsporingsinformasjon. Det er avdelingens ansvar å ivareta smittevern. Sykehuset, pasienten og den besøkende må derfor planlegge besøket sammen på dagtid i forkant av besøket.

Dersom pasienten trenger ledsager, skal avdelingen legge til rette for at denne følger pasienten under oppholdet

Besøkstider: Alle dager kl. 14 - 18.

Obs: Ingen besøkende eller ledsagere får komme inn på sykehuset dersom de i løpet av de siste 10 dagene:

• har vært i utlandet (gjelder alle land utenfor Norge)
• har hatt kontakt med en som er smittet av korona
• har hatt feber, hoste, tung pust, sår hals, eller diaré/magesmerter med ukjent årsak 

For pasienter

Alle pasienter som kommer til sykehuset vil bli stilt følgende spørsmål:

  • Har du oppholdt deg i land med karanteneplikt de siste 10 dagene?
  • Har du hatt nærkontakt (mindre enn 2 meter i 15 minutter) med bekreftet koronavirussmittet person de siste 10 dagene?
  • Har du feber, hoste, sår hals, er du tungpusten, eller har magesmerter/diare med ukjent årsak?

Ved positiv svar på et eller flere spørsmål ber vi deg kontakte enheten du har time hos for videre avklaring.

22.7: Pasienter som har vært i land unntatt for karanteneplikt, « grønne land», kan komme inn i sykehuset. For pasienter som har vært i land med karanteneplikt, « røde land», de siste 10 dager skal det vurderes om konsultasjon kan utsettes. 

Råd til pasienter og pårørende i spesialisthelsetjenesten fra FHI:

• Pasienter informeres om å ta telefonisk kontakt før oppsatt time dersom de har symptomer på covid-19, er i hjemmeisolering, karantene, er definert som annen nærkontakt i henhold til gitte anbefalinger, eller i løpet av de siste 10 dagene har vært i "røde regioner og land" som omfattes av karanteneplikt. Konsultasjoner for disse pasientene kan vurderes utsatt. Se definisjoner her: Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering

• Pasienter og pårørende bør holde avstand (minst 1 meter) til andre både i venterom og felles behandlings- og oppholdsrom, og nøye følge rådene om hoste- og håndhygiene.

• Håndhilsning og unødvendig fysisk kontakt bør unngås.

• Pårørende eller andre som har vært på utenlandsreise de siste 10 dagene, også til regioner og land utenfor Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt ("grønne områder"), bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for sars-CoV-2, bør de ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.

• Pårørende med symptomer på covid-19 skal ikke komme på besøk.

FHI: Råd til spesialisthelsetjenesten

Er du redd du er smittet med korona, kan du ringe Oslo kommunes koronatelefon: 21 80 21 82

Les mer via lenkene under:

Har du symptomer på koronavirus? Her kan du melde fra til Folkehelseinstituttet (FHI):

Er du usikker på om når du skal holde deg hjemme? Se Folkehelseinstituttets flytskjema for befolkningen og for ansatte i helsesektoren


Feberpoliklinikker
Beboere i Diakonhjemmet sektor (bydelene Frogner, Vester Aker, Ullern) samt Nordre Aker kan henvende seg til feberpoliklinikken på Volvat.
Den er åpen mandag - fredag.
I helgen er det en utvalgt feberpoliklinikk som holder åpen for alle bydeler.

Man kan også henvende seg til Oslo kommunes koronatelefon for spørsmål om testing.  Den er åpen alle dager, også helg.
Tlf: 21 80 21 82. 

Tilbud til pasienter innen psykisk helsevern 

Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er en del av spesialisthelsetjenesten og følger de samme grunnleggende smitteverntiltakene som innenfor andre helsefaglige områder. I tillegg er vi i beredskap for å kunne opprettholde bemanning i kritiske tilbud i en situasjon hvor mange medarbeidere er i karantene eller er syke, eller hvor vi må bistå andre tjenester i sykehuset.

Dette innebærer at planlagt utredning og behandling som kan vente, er utsatt inntil videre. Pasienter med alvorlige symptomer, der situasjonen er uavklart eller akutt og behovet for helsehjelp er nødvendig for å sikre liv og helse, vil bli prioritert i denne perioden. Avdelingene har opprettholdt ambulant tilbud i FACT i samarbeid med bydelene.

Samtidig implementerer vi nå videoutstyr og tele-løsninger som gjør at vi kan tilby mange pasienter helsehjelp uten at oppmøte i klinikken er nødvendig. Søknader tas imot på vanlig måte, men mottakssamtaler skjer nå primært på telefon eller video.  Noen undersøkelser og behandlinger krever fremdeles oppmøte. Som pasient kan du føle deg trygg på at smittevernregler etterleves.

Helsepersonell kan kontakte avdelingene på for veiledning på telefon. Se kontaktinformasjon under.

Våre poliklinikker holder åpent alle hverdager fra 08.00-15.30.

Har du behov for øyeblikkelig hjelp, ring akuttambulant team (AAT) på telefon: 22 49 84 74

Støttetelefon for sykehusets pasienter og pårørende

Sykehuset har opprettet en støttetelefon for pasienter og pårørende: 22 45 15 47. Dette nummeret kan du ringe med bekymringer og spørsmål om hvordan du skal håndtere situasjonen best mulig. Du får snakke med en person som er vant til å snakke med pasienter og pårørende som strever med situasjonen. Disse vil ikke kunne svare på medisinske spørsmål eller konkrete spørsmål knyttet til behandling. Telefonen er betjent av ansatte i Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken og er betjent alle dager mellom kl. 8-22.30. 

Sykehuset har også utarbeidet råd for stressreduserende tiltak for deg som er i karantene eller isolasjon. Rådene finner du via lenken under: 

Stressreduserende tiltak

Koronaviruset gjør oss alle usikre og bekymret, enten det er for vår egen helse og helsen til de vi er glad i, eller for økonomien. Fremtiden føles usikker. Når følelsen av å ha kontroll er tatt ifra oss, er usikkerhet og angst høyst normale reaksjoner. Det er faktisk uvanlig mye vi ikke har kontroll på nå for tiden. Derfor trenger vi å ta kontroll over det som er mulig for oss å kontrollere, nemlig hva vi gjør i hverdagen vår og hva vi gir oppmerksomhet. Via lenkene under kan du lese noen innspill om dette, forfattet av psykologene Elin Fjerstad og Torkil Berge ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken. 


Kurs- og gruppetilbud starter opp igjen

Det er nå mulig å melde seg på sykehusets kurs- og gruppetilbud for pasienter og pårørende, som etter planen starter igjen til høsten. Alle smittevernregler skal følges nøye.


For ansatte og studenter

Feriereiser for helsepersonell (sist oppdatert 28.07.2020)
Alle ansatte skal teste seg før jobbstart dersom de har vært i utlandet i løpet av de siste 10 dagene av ferien.

På bakgrunn av myndighetenes veiledning til nye reiseråd er det utarbeidet felles anbefalinger i de fire helseregionene til helsepersonell og andre ansatte som vurderer utenlandsreiser i sommerferien. Disse ønsker vi at alle ansatte hos Diakonhjemmet sykehus følger.

Rådene er som følger:

1. Helseministeren anbefaler generelt å ta ferie i Norge i år. Vi slutter oss til denne anbefalingen.

2. All reiseaktivitet til land/områder med lav smitterisiko («grønne» land/områder som er unntatt karanteneplikt), skjer på eget ansvar. Under de rådende forhold ber arbeidsgiver om at alle ansatte nøye vurderer både behovet for å reise og hvilke forholdsregler man bør ta når man velger å reise til de enkelte land/områder.

3. Reiser til land/områder med forhøyet smitterisiko («røde» land/områder med karanteneplikt) frarådes. Dersom ansatte likevel mener at de har viktige grunner for å reise til slike land/områder, ber vi om at reisen først drøftes med nærmeste leder.

4. Hvis ansatte velger å reise til «røde» land/områder med karanteneplikt, ber vi om at de på forhånd redegjøre for hvordan karantenetiden vil bli gjennomført slik at plikter og ansvar i arbeidsforholdet ikke rammes unødig. Karantenetiden er i dag på ti dager.

Merk! For personell i kritiske funksjoner kan leder vurdere om det skal søkes dispensasjon fra karantene. I så fall skal den ansatte testes to ganger og ved negativ test kan den ansatte arbeide med munnbind i karantenetiden (samme rutine som ved innleie av svenske vikarer). Leder vurderer for øvrig om den ansatte kan arbeide hjemmefra i karantenetiden. Hvis ikke må den ansatte søke om ulønnet permisjon. Ansatte som har vært i «røde» land eller land som har blitt «røde» i den perioden de oppholdt seg der omfattes av karanteneplikten og må være i karantene i 10 dager. 

5. Karantenetiden skal primært planlegges som en del av feriefraværet. Dersom karantenetiden ikke inngår i det avtalte feriefraværet, må ansatte gå i karantene uten lønn (ulønnet permisjon). Det gis sykepenger ved karantene dersom myndighetene har endret reiseråd etter utreisen.

6. Hvis ansatte får luftveissymptomer etter en reise, innenlands eller utenlands, skal de testes for Sars-CoV-2 og holde seg hjemme til de er symptomfrie. Det oppfordres til testing selv ved milde symptomer eller vag mistanke om smitte.

7. Ansatte bes informere arbeidsgiver dersom de har vært på reise i land som ikke er omfattet av karanteneplikt («grønne» land/områder) i løpet av siste 10 dager før de skal tilbake i jobb. Disse ansatte skal som hovedregel testes for Sars-CoV-2 før oppstart i jobb. Ansatte som blir testet skal bruke munnbind eller unngå pasientnært arbeid inntil negativ test foreligger.

Merk! Ansatte, inklusive nyansatte og vikarer som i løpet av siste 10 dager har vært på reise i land som ikke er omfattet av karanteneplikt («grønne land»), skal informere nærmeste leder før de kommer på jobb. Disse ansatte skal testes for sars-CoV-2 før oppstart, og ikke ha pasientnært arbeid før testen er negativ. Det kan vurderes om ansatte med pasientkontakt kan komme på jobb og bruke munnbind før testresultat foreligger. Det kan ta opptil 3 dager å få organisert test og få resultat, og det er den ansattes plikt å ta hensyn til dette i forhold til dato for hjemkomst.


Sykehuset ber for øvrig alle ansatte også å følge FHI og UDs reiseråd. De presiserer at ethvert land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forsøke å hindre videre smitte, for eksempel transportrestriksjoner, karanteneordninger eller andre tiltak som kan få konsekvenser for den reisende. Flere land og flyplasser har kontrolltiltak og stenger grensene for utenlandske reisende. Reisende må også være forberedt på å måtte svare på spørsmål om egen helse og kunne bli nektet innreise eller satt i karantene.


Testing av ansatte  
Det er etablert poliklinikk for testing av ansatte for korona. Testkriteriet er luftveisinfeksjon, som hoste, feber og/eller tungpustenhet, eller sår hals. Andre symptomer kan være magesmerter, diaré/oppkast og nedsatt allmenntilstand med sykdomsfølelse, muskelsmerter/kroppsverk, hodepine og nedsatt smak- og luktesans. 

28.7: Ansatte i pasientnær virksomhet som har vært i «grønne» land/områder skal også testes.

Vurdering om testing gjøres i samråd med leder og smittevernansvarlige, tlf. 22 45 48 12.

Leder melder om behov for testing med navn og telefonnr på den som skal testes til BHT: testpoliklinikken@diakonsyk.no. BHT kontakter den som skal testes på telefon for å avtale tid.

Testen gjennomføres utenfor inngangen til det gamle akuttmottaket:
BHT kommer ut, ingen skal inn.

Er du usikker på om når du skal holde deg hjemme?
Se Folkehelseinstituttets flytskjema for befolkningen og for ansatte i helsesektoren

Oppfølging av akutt luftveisinfeksjon

Kontakttelefon
Kontakttelefon for korona er Bedriftshelsetjenestens telefon, tlf nr: 22 45 48 12.

Har du spørsmål knyttet til koronasituasjonen som for eksempel å få hjelp til å vurdere om du kan gå på jobb, mulighet for testing, eller smittevern kan du ringe bedriftshelsetjenesten (BHT) 

BHT kan kontaktes:
I juli kan BHT kontaktes alle hverdager mellom kl. 09:00 - 15:00
I juli holdes det stengt i helgene.

I uke 29 og 30 er det testmulighet mandag og torsdag, men Bedriftshelsetjenesten er tilgjengelig på telefon 22 45 48 12 hver dag. 

Oslo kommune kan teste helsepersonell utenom BHTs åpningstider, koronatelefon 21 80 21 82.

Psykososialt støtteteam
HR-avdelingen har etablert et psykososialt støtteteam for ansatte. Telefonen er åpen alle dager mellom kl. 8-22.30, og er betjent av Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken på dagtid og Preste- og diakonitjenesten på kveldstid. Tlf nr: 22 45 15 47.

Parkering
Fra 1. mai må man kjøpe ordinær parkeringstillatelse for å parkere på Vinderen og Streinerud.

Les mer:
Les mer via lenkene under:


Smittesituasjonen på sykehuset

Det er for tiden få eller ingen pasienter på sykehuset med covid-19-smitte. Nettsidene oppdateres igjen ved endret smittesituasjon.

Tall fra 24. juli:
  • 0 pasient med påvist covid-19 (0 på intensiv)
  • 0 ansatte med påvist covid-19
  • 0 ansatte i karantene
  • Ingen pasienter døde av covid-19 i uke 14 - 29 (1 pasient døde av covid-19 i uke 13).

Om beredskapsnivåer ved Diakonhjemmet Sykehus

Diakonhjemmet Sykehus bruker tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap. Disse er i tråd med nasjonale og regionale helseberedskapsplaner:

  • Grønn beredskap: Beredskapsledelse etableres, enkelte funksjoner kan forsterkes.
  • Gul beredskap: Beredskapsledelse etableres, begrenset mobilisering av ekstra ressurser.
  • Rød beredskap: Beredskapsledelse etableres, mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift.

Informasjon til pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom

Diakonhjemmet Sykehus har landets fremst eksperter på behandling av inflammatorisk revmatisk sykdom. Nå har de samlet kunnskapen om koronaviruset og gir råd om hvordan pasienter med inflammatoriske sykdommer skal forholde seg i den krevende tiden vi er inne i.

Hovedkonklusjonen til sykehusets fagmiljø er at det per i dag ikke finnes kunnskap som tilsier at pasienter skal stoppe eller trappe ned antirevmatisk behandling (immunsupprimerende behandling). Våre eksperter har tatt for seg en rekke problemstillinger og via lenkene under finner du alle deres råd. 


Norsk pandemiregister - hvordan dine personopplysninger behandles og hvilke rettigheter du har

Norsk pandemiregister samler opplysninger om alle pasienter i spesialisthelsetjenesten med covid-19. Registeret vil inneholde opplysninger om mulige årsaker til smitte, om pasienten gjennom jobben er særlig utsatt for smitte, liggetid på sykehus, tidligere og aktuell helsetilstand, funn ved innkomst, behandlingstiltak og overlevelse. Registeret vil på sikt berikes med opplysninger fra andre helseregistre.

Det er mulig for pasient å reservere seg dersom man ikke ønsker at egne opplysninger skal inngå i Norsk pandemiregister. De som er registrert kan be om innsyn i opplysningene som er lagret, retting og sletting.


Informasjon om koronaviruset for fremmedspråklige

English

Urdu

Polsk/polski

Punjabi

Rumensk

Somali


Click here to see all available language versions