Helsenorge

Koronavirusutbruddet

Sykehuset er fra 12.01.2022 i grønn beredskap på grunn av smittesituasjonen i regionen. Sykehuset opprettholder normal drift så langt det er mulig, men må dessverre avlyse noen planlagte behandlinger. Besøksforbud opprettholdes.

KOronaviruset, illustrasjon
Koronaviruset, illustrasjon

Beredskapsarbeidet på sykehuset er organisert i en strategisk beredskapsledelse (sykehusledelsen) og en operativ beredskapsgruppe. Tillitsvalgte og hovedverneombud er representert i strategisk beredskapsledelse.  

Sykehuset viderefører det nære samarbeidet med omkringliggende sykehus om kapasitetsutfordringene i regionen.​

Besøksfor​​bud

Det er igjen innført besøksforbud for å unngå smittespredning i sykehuset.

Kun pasienter som trenger ledsager kan ha pårørende med inn i sykehuset.

Ved spesielle behov, må besøkende avklare med aktuell enhet om besøk kan gjennomføres. 

Vi beklager ulempene og ber om forståelse for at vi på denne måten ønsker å beskytte våre pasienter og ansatte.

​​Innreisekarantene og regler ved ankomst til Norge

For pasienter

Alle pasienter skal møte til avtalte timer på sykehuset. Hvis pasienter med timeavtale er i karantene eller har symptomer som kan være covid-19 skal vedkommende som en hovedregel få utsatt timen. Individuelle vurderinger av oppmøte kan gjøres hvis smittesituasjonen endrer seg, for eksempel i forbindelse med lokale utbrudd. 

Alle som skal inn i sykehuset anbefales å bruke munnbind i alle fellesarealer og i konsultasjoner.

For aktuelle smitteverntiltak i Oslo: Følg med på www.oslo.kommune.no/koronavirus/

Ved positivt svar på et av spørsmålene nedenfor ber vi deg kontakte enheten du har time hos for videre avklaring (dette gjelder uavhengig av vaksinestatus):
- Har du luftveissymptomer?
- Er du i karantene?

Se FHI: Smittevernråd for befolkningen

Det er unntak for vaksinerte.
Se FHI: For deg som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19

Oslo kommunes koronatelefon: 21 80 21 82.

Les alt om koronaviruset på FHI sine sider:
Du kan holde deg oppdatert på rutiner og status om koronaviruset

Feberpoliklinikker og testing

Oslo kommune har etablert feberpoliklinikker flere steder i byen. For bestilling av testtime – kontakt Oslo kommunes koronatelefon 21 80 21 82 (åpen alle dager, også helg) eller bestill time på nett: Testing og prøvesvar

Tilbud til pårørende

Oppfølging av pårørende under og etter covid-19-krisen
- rådgivningstelefon, mestringsbok, støtte via mail, familie- eller individuell rådgivning


Folkehelseinstituttet (FHI): Råd til pasienter og pårørende i spesialisthelsetjenesten

 • Pasienter informeres om å ta telefonisk kontakt før oppsatt time dersom de har symptomer på covid-19, er i hjemmeisolering, karantene, er definert som annen nærkontakt i henhold til gitte anbefalinger, eller i løpet av de siste 10 dagene har vært på utenlandsreise. Konsultasjoner for disse pasientene kan vurderes utsatt. Se definisjoner her: Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering
 • Pasienter og pårørende bør holde avstand (minst 1 meter) til andre både i venterom og felles behandlings- og oppholdsrom, og nøye følge rådene om hoste- og håndhygiene.
 • Unngå håndhilsning og unødvendig fysisk kontakt.
 • Pårørende eller andre som har vært på utenlandsreise de siste 10 dagene, bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for sars-CoV-2, skal de ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger. Det er unntak fra karanteneplikten for de som er vaksinert eller har gjennomgått Covid-19.
  Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering
 • Pårørende med symptomer på covid-19 skal ikke komme på besøk.

For ansatte og studenter

På Diagora finner du til en hver tid gjeldende beredskapsnivå. Vennligst les brev om mobilisering i den sammenheng under (hvis du er ansatt):​ 

Brev til ansatte om mobilisering 17.12.2021

Alle ansatte kan møte på jobb der det ikke er vurdert at de skal ha hjemmekontor. Det er ikke behov for testing hvis ansatte ikke har symptomer eller er blitt vurdert som nærkontakt.

Individuelle vurderinger gjøres av leder i samarbeid med smittevernteamet hvis smittesituasjonen endrer seg, for eksempel i forbindelse med lokale utbrudd eller nye virusmutasjoner.

Bierverv: Vi ber studenter/ansatte som har arbeid/praksis andre steder si fra til nærmeste leder hvis det skulle oppstå smitteutbrudd der de er. Det vil da bli vurdert individuelt om det blir tiltak.


Smittevernregler

Sykehuset har egne smittevernregler som kan avvike fra myndighetenes krav. Det er viktig at ansatte holder seg oppdaterte på disse reglene. Informasjon finnes på intranettet Diagora og i den interne kvalitetshåndboken EK.

Munnbind skal brukes i enhver pasientkontakt, uavhengig av hvor lenge pasientkontakten varer.

Sosiale arrangementer

 • Vi ber alle ansatte om å følge myndighetenes smittevernregler også utenfor jobb.

Feriereiser for helsepersonell:

Sykehuset forholder seg til myndighetenes anbefalinger om dette, og følger regjeringens gjeldende regler for karantene etter reise. Det er viktig at ansatte er klar over at karanteneregler raskt kan bli endret ettersom smittesituasjonen endrer seg i verden. Tid som ansatte må ha i reisekarantene må planlegges som en del av ferien.

Fullvaksinerte ansatte som har vært i røde områder skal testes innen tre dager etter hjemkomst. De kan gå på jobb og skal bruke munnbind frem til svar på test foreligger. For andre, se FHI sine råd:

FHI: Smittevernråd for ferie og reise vedrørende koronavirus (covid-19)

UD's reiseinformasjon

Testing av ansatte
Testpoliklinikken i regi av Bedriftshelsetjenesten er reetablert fra 30.08.21.

Covid-19 gir som oftest luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Symptomene ligner de man ser ved forkjølelse og influensa. Feber, tung pust og hoste er de vanligste symptomene på infeksjon. De som blir syke, får vanligvis først symptomer fra øvre luftveier med sår hals og milde symptomer, men de fleste vil få feber og hoste etterhvert. Andre symptomer kan være magesmerter, diaré/oppkast og nedsatt allmenntilstand med sykdomsfølelse, muskelsmerter/kroppsverk, hodepine og nedsatt smak- og luktesans.

Ansatte tar selv kontakt med kommunal testpoliklinikk ved behov. 

Luftveissymptomer? Kan jeg gå på jobb? Hovedregler
Info tilsv. sykehusets interne elektroniske kvalitetshåndbok (EK) (oppdatert 21.1.22):
Koronavirus (covid 19) - kan ansatte gå på jobb?​​

FHI: Innreisekarantene ved ankomst til Norge

FHI har inndelt symptomene etter WHO sin modell slik:
Symptomer på influensa, forkjølelse og covid19

Se Folkehelseinstituttets flytskjema for befolkningen og for ansatte i helsesektoren:
Oppfølging av akutt luftveisinfeksjon

Kontakttelefon

Kontakttelefon for korona er fortsatt ​Bedriftshelsetjenestens telefon, tlf nr: 22 45 48 12.
Oslo kommune kan teste helsepersonell utenom BHTs åpningstider, koronatelefon 21 80 21 82.

Les mer:
helsenorge.no
Koronavirus - råd og informasjon til befolkningen og helsepersonell
FHI: Nytt koronavirus - fakta, råd og tiltak

Smittesituasjonen på sykehuset

Antall innlagte pasienter med påvist covid-19 finner du på Helsedirektoratets sider

Antall ansatte i karantene finner du på Helse Sør-Øst sine nettsider

Til sammen 23 pasienter er døde av covid-19 siden mars 2020.
Den siste pasienten døde 9. januar 2022.

Om beredskapsnivåer ved Diakonhjemmet sykehus

Diakonhjemmet sykehus bruker tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap. Disse er i tråd med nasjonale og regionale helseberedskapsplaner:

 • Grønn beredskap: Beredskapsledelse etableres, enkelte funksjoner kan forsterkes.
 • Gul beredskap: Beredskapsledelse etableres, begrenset mobilisering av ekstra ressurser.
 • Rød beredskap: Beredskapsledelse etableres, mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift.

Informasjon til pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom

Diakonhjemmet sykehus har landets fremst eksperter på behandling av inflammatorisk revmatisk sykdom. Nå har de samlet kunnskapen om koronaviruset og gir råd om hvordan pasienter med inflammatoriske sykdommer skal forholde seg i den krevende tiden vi er inne i.

Hovedkonklusjonen til sykehusets fagmiljø er at det per i dag ikke finnes kunnskap som tilsier at pasienter skal stoppe eller trappe ned antirevmatisk behandling (immunsupprimerende behandling). Våre eksperter har tatt for seg en rekke problemstillinger og via lenken under finner du alle deres råd.

Web: Informasjon til pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom (WEB)

PDF: Covid-19 Informasjon for pasienter med revmatologi​​ (PDF)​​

Norsk pandemiregister - hvordan dine personopplysninger behandles og hvilke rettigheter du har

Norsk pandemiregister samler opplysninger om alle pasienter i spesialisthelsetjenesten med covid-19. Registeret vil inneholde opplysninger om mulige årsaker til smitte, om pasienten gjennom jobben er særlig utsatt for smitte, liggetid på sykehus, tidligere og aktuell helsetilstand, funn ved innkomst, behandlingstiltak og overlevelse. Registeret vil på sikt berikes med opplysninger fra andre helseregistre.

Det er mulig for pasient å reservere seg dersom man ikke ønsker at egne opplysninger skal inngå i Norsk pandemiregister. De som er registrert kan be om innsyn i opplysningene som er lagret, retting og sletting.

Norsk pandemiregister

Informasjon om koronaviruset for fremmedspråklige

English

Information about the coronavirus

Urdu

کورونا وائرس کے بارے میں معلومات

Polsk/polski

Nowy koronawirus (Covid-19)

Punjabi

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

Rumensk

Informații despre coronavirus

Somali

Macluumaadka ku saabsan coronavirus

Click here to see all available language versions

In english

Information about the coronavirus from Helsenorge.no