Koronavirusutbruddet

På denne siden finner du oppdatert informasjon om smittesituasjonen ved sykehuset.

KOronaviruset, illustrasjon
Koronaviruset, illustrasjon

Besøksrestriksjoner

For å redusere smittespredning i sykehuset er det innført generelt besøksforbud til inneliggende pasienter ved de somatiske avdelingene fra og med fredag 2. oktober.
Kun pasienter som trenger ledsager kan ha pårørende med inn i sykehuset.
Ved spesielle behov, må besøkende avklare med aktuell enhet om besøk kan gjennomføres.

Pasienter med covid-19 skal som hovedregel ikke få besøk. Pårørende med mistenkt eller påvist covid-19 infeksjon skal ikke komme på besøk til pasienter innlagt ved sykehuset. Smittevernregler må følges. Gjeldende regler leveres ut i adgangskontrollen og omhandler blant annet avstand, håndhygiene og smitteoppsporingsinformasjon. Det er avdelingens ansvar å ivareta smittevern. Sykehuset, pasienten og den besøkende må derfor planlegge besøket sammen på dagtid i forkant av besøket.

Dersom pasienten trenger ledsager, skal avdelingen legge til rette for at denne følger pasienten under oppholdet.

Besøkstider: Alle dager kl. 14 - 18.

Obs: Ingen besøkende eller ledsagere får komme inn på sykehuset dersom de i løpet av de siste 10 dagene:

 • har vært i utlandet (gjelder alle land utenfor Norge)
 • har hatt kontakt med en som er smittet av korona
 •  har hatt feber, hoste, tung pust, sår hals, eller diaré/magesmerter med ukjent årsak
 • har oppholdt seg/vært bosatt i Follo

For pasienter

Informasjon oppatert 27.1.2021:

Disse tiltakene er foreløpig forlenget frem til 31. januar:

Sykehuset tar som tidligere imot øyeblikkelig hjelp og pasienter som har time til planlagte konsultasjoner. 

Pasienter fra Nordre Follo møter ikke. Poliklinisk behandling med oppmøte for pasienter herfra, der det ikke foreligger fare for prognosetallene, utsettes. Det vil bli vurdert om digital avstandsoppfølging med telefon eller video kan erstatte oppmøte. Pasientene vil bli kontaktet av sykehuset.

Pasienter som kommer fra sykehjem i Oslo til innleggelse skal smitteisoleres og testes. Sykehjemspasienter som skal ha polikliniske konsultasjoner tilbys digital avstandsoppfølging med telefon eller video. Der dette ikke er mulig og pasienten må komme inn til konsultasjon skal pasienten testes før konsultasjon og basale smittevernrutiner skal overholdes.

For nye smitteverntiltak i Oslo: Følg med på www.oslo.kommune.no/koronavirus/

Alle pasienter som kommer til sykehuset vil bli stilt følgende spørsmål:
- Er du bosatt i Nordre Follo?
- Har du vært utenfor Norge i løpet av de siste 10 dagene?
- Har du hatt nærkontakt (mindre enn 2 meter i 15 minutter) med bekreftet           koronavirussmittet person de siste 10 dagene?
- Har du feber, hoste, sår hals, er du tungpusten, eller har magesmerter/diare med ukjent årsak?

Ved positiv svar på et eller flere spørsmål ber vi deg kontakte enheten du har time hos for videre avklaring.

Råd til pasienter og pårørende i spesialisthelsetjenesten fra FHI:

 • Pasienter informeres om å ta telefonisk kontakt før oppsatt time dersom de har symptomer på covid-19, er i hjemmeisolering, karantene, er definert som annen nærkontakt i henhold til gitte anbefalinger, eller i løpet av de siste 10 dagene har vært i "røde regioner og land" som omfattes av karanteneplikt. Konsultasjoner for disse pasientene kan vurderes utsatt. Se definisjoner her: Oppfølging av nærkontakter, karantene og hjemmeisolering
 • Pasienter og pårørende bør holde avstand (minst 1 meter) til andre både i venterom og felles behandlings- og oppholdsrom, og nøye følge rådene om hoste- og håndhygiene.
 • Håndhilsning og unødvendig fysisk kontakt bør unngås.
 • Pårørende eller andre som har vært på utenlandsreise de siste 10 dagene, også til regioner og land utenfor Norge som ikke er omfattet av karanteneplikt ("gule områder"), bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for sars-CoV-2, bør de ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.
 • Pårørende med symptomer på covid-19 skal ikke komme på besøk.

FHI: Råd til spesialisthelsetjenesten

Er du redd du er smittet med korona, kan du ringe Oslo kommunes koronatelefon:
21 80 21 82.
Les mer via lenkene under:

Du kan holde deg oppdatert på rutiner og status om koronaviruset på Folkehelseinstituttets sider

Har du symptomer på koronavirus? Her kan du melde fra til Folkehelseinstituttet (FHI):

Meld fra ved mistanke om koronavirus

Er du usikker på om når du skal holde deg hjemme? Se Folkehelseinstituttets flytskjema for befolkningen og for ansatte i helsesektoren:

Oppfølging av akutt luftveisinfeksjon

Feberpoliklinikker og testing

Oslo kommune har etablert feberpoliklinikker flere steder i byen. For bestilling av testtime – kontakt Oslo kommunes koronatelefon 21 80 21 82 (åpen alle dager, også helg) eller bestill time på nett:

Testing og prøvesvar

Ved å bestille testing online kan man gå utenom fastlege dersom man har symptomer på koronavirus.

Tilbud til pasienter innen psykisk helsevern

Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er en del av spesialisthelsetjenesten og følger de samme grunnleggende smitteverntiltakene som innenfor andre helsefaglige områder. I tillegg til vanlig behandling med oppmøte på poliklinikken, tilrettelegger vi også for telefon og videokonsultasjoner når det er behov for det. Alle som har time ved poliklinikkene blir spurt om symptomer, karantene og reiser. Hvis man ikke kan møte til planlagt time pga smitteverntiltak, gi beskjed så kan vi tilpasse oppfølgingen.

Søknader tas imot på vanlig måte.
Som pasient kan du føle deg trygg på at smittevernreglene etterleves.
Våre poliklinikker holder åpent alle hverdager fra 08.00-15.30. Se kontaktinformasjon under.

 • Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen: 22 02 98 00
  • Akuttpsykiatrisk døgnenhet (innleggelser): 22 02 99 10
 • BUP Vest: 22 12 24 60
 • Alderspsykiatrisk avdeling Tåsen: 22 45 85 00
 • Senter for psykofarmakologi: 22 02 99 40
  • Vakttelefon lege/farmasøyt: 22 02 98 99

Har du behov for øyeblikkelig hjelp, ring akuttambulant team (AAT) på telefon: 22 49 84 74

Støttetelefon for sykehusets pasienter og pårørende

Sykehuset har opprettet en støttetelefon for pasienter og pårørende: 22 45 15 47. Dette nummeret kan du ringe med bekymringer og spørsmål om hvordan du skal håndtere situasjonen best mulig. Du får snakke med en person som er vant til å snakke med pasienter og pårørende som strever med situasjonen. Disse vil ikke kunne svare på medisinske spørsmål eller konkrete spørsmål knyttet til behandling. Telefonen er betjent av preste- og diakonitjenesten og er betjent alle dager mellom kl. 8-22.30.

Sykehuset har også utarbeidet råd for stressreduserende tiltak for deg som er i karantene eller isolasjon. Rådene finner du via lenken under:

For deg som er i karantene eller isolasjon: Forslag til stressreduserende tiltak

Stressreduserende tiltak

Koronaviruset gjør oss alle usikre og bekymret, enten det er for vår egen helse og helsen til de vi er glad i, eller for økonomien. Fremtiden føles usikker. Når følelsen av å ha kontroll er tatt ifra oss, er usikkerhet og angst høyst normale reaksjoner. Det er faktisk uvanlig mye vi ikke har kontroll på nå for tiden. Derfor trenger vi å ta kontroll over det som er mulig for oss å kontrollere, nemlig hva vi gjør i hverdagen vår og hva vi gir oppmerksomhet. Via lenkene under kan du lese noen innspill om dette, forfattet av psykologene Elin Fjerstad og Torkil Berge ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken.

Stressreduserende tiltak (nettversjon)

Stressreduserende tiltak (pdf)

For ansatte og studenter

Ny info 28.1.2021 kl. 16, utbruddet i Nordre Follo:

Ansatte og studenter som bor i Nordre Follo kan komme tilbake på jobb mandag 1. februar. De må teste seg i kommunen i forkant slik at de har med negativt prøvesvar på jobb. Aktuelle ansatte tar kontakt med sin nærmeste leder for avklaring. Muligheter for hjemmekontor avtales med nærmeste leder. De som møter på jobb skal overholde avstand til andre ansatte og pasienter. De skal bruke munnbind hele tiden unntatt når de spiser med god avstand (minst to meter - helst mer) til andre.

Ansatte som bor i Oslo og de øvrige berørte kommunene som omfattes av restriksjonene etter utbruddet i Nordre Follo skal møte på jobb som vanlig.

Unntak: Ansatte og studenter som har jobbet på sykehjem i Oslo de siste 10 dagene skal ikke møte på jobb. De må ta kontakt med sin nærmeste leder.

Bierverv: I den rådende situasjonen må fokus og tilgjengelig arbeidskapasitet rettes mot hovedarbeidsgiver behov. Ansatte skal unngå arbeid for biarbeidsgiver som kan ha smittevernmessige konsekvenser for arbeidet ved sykehuset.

Parkeringsavtale 2021:

Ordinære parkeringsregler gjelder.
Siste frist for å bruke parkeringsavtalen for 2020 var 14. januar.
Gå inn i betalingsløsningens innloggingsvindu og bruk Kupongkode ansatt2021 ved valg av ny parkeringsavtale.

28. oktober: Skjerpede smittevernregler

Sykehuset følger myndighetenes krav om økt bruk av munnbind og hjemmekontor der det er mulig. Det blir ikke lokale julebord på sykehuset, og ansatte anmodes om å begrense sosiale kontakter.

Sykehuset minner om myndighetenes skjerpede smittetiltak som trer i kraft 29. oktober. Det gjelder særlig bruk av munnbind i offentlige rom, bruk av hjemmekontor der det er mulig og innskjerpelse av antallet sosiale kontakter.

Regjeringen.no Nye nasjonale innstramminger

Oslo.kommune.no Byrådet ber befolkningen begrense sosial kontakt til et minimum

Hjemmekontor:

 • Fra 29.10, og forsterket fra 23.1., er det i Oslo innført påbud om hjemmekontor. Vi ber de som har arbeid som egner seg for hjemmekontor sette seg inn i retningslinjen for Hjemmekontor som smitteverntiltak som ligger i sykehusets EK
 • Spørsmål om hjemmekontor avklares med nærmeste leder.

Munnbind på møter:

 • Munnbind bør brukes i alle møter der det er mindre enn to meters avstand mellom personer.
 • På alle møter skal det være minst en meter mellom personer, og munnbind skal da brukes hvis det er mellom en og to meter mellom deltagerne.

Sosiale arrangementer:

 • Vi ber alle ansatte om å følge myndighetenes smittevernregler også utenfor jobb.

Feriereiser for helsepersonell (sist oppdatert 08.12.2020)

Utenlandsreiser (inklusiv mellomlandinger) som ikke er strengt nødvendig anbefales ikke, og skal være avtalt med leder.

UD's reiseinformasjon
FHI:
Smittevernråd for ferie og reise vedrørende koronavirus (covid-19)

Testing av ansatte

Det er etablert poliklinikk for testing av ansatte for korona. Hovedregelen er at alle med nyoppståtte symptomer på øvre luftveisinfeksjon skal bli hjemme fra jobb, informere nærmeste leder og covidtestes hos BHT.

Covid-19 gir som oftest luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Symptomene ligner de man ser ved forkjølelse og influensa. Feber, tung pust og hoste er de vanligste symptomene på infeksjon. De som blir syke, får vanligvis først symptomer fra øvre luftveier med sår hals og milde symptomer, men de fleste vil få feber og hoste etterhvert. Andre symptomer kan være magesmerter, diaré/oppkast og nedsatt allmenntilstand med sykdomsfølelse, muskelsmerter/kroppsverk, hodepine og nedsatt smak- og luktesans.

Ansatte kan selv bestille test hos BHT på e-post testpoliklinikken@diakonsyk.no eller telefon 22 45 48 12. Kommer du ikke frem på telefon så send e-post og du blir kontaktet for time.

Testen gjennomføres utenfor inngangen til det gamle akuttmottaket.
BHT kommer ut, ingen skal inn.

Luftveissymptomer? Kan jeg gå på jobb?

Ansatte med luftveissymptomer skal ikke gå på jobb og skal testes for Covid-19. Ved negativ test, kan den ansatte komme på jobb dersom man er i bedring, symptomene er milde og almenntilstanden god.

Munnbind skal benyttes til symptomfrihet. Håndhygiene og avstandskrav (>1 meter) skal overholdes.

Dersom nye eller forverring av eksisterende symptomer oppstår, skal arbeidet forlates og ny Covid-19 test vurderes.

Husstandsmedlemmer testes etter gjeldende avtaler i hjemkommunen.
Ansatte i karantene kan ikke forkorte karantenetiden med negativ test.

FHI har inndelt symptomene etter WHO sin modell slik:
Symptomer på influensa, forkjølelse og covid19

Se Folkehelseinstituttets flytskjema for befolkningen og for ansatte i helsesektoren:
Oppfølging av akutt luftveisinfeksjon

Kontakttelefon

Kontakttelefon for korona er Bedriftshelsetjenestens telefon, tlf nr: 22 45 48 12.
Oslo kommune kan teste helsepersonell utenom BHTs åpningstider, koronatelefon 21 80 21 82.


Les mer:
helsenorge.no
Koronavirus - råd og informasjon til befolkningen og helsepersonell
FHI: Nytt koronavirus - fakta, råd og tiltak

Smittesituasjonen på sykehuset

Tall fra siste døgn:
Oppdatert 28. januar kl. 08.00:
7 pasienter innlagt med påvist covid-19
 
Til sammen 5 pasienter døde av covid-19 siden mars 2020

1 ansatt med påvist covid-19
16 ansatte i aktiv karantene

Om beredskapsnivåer ved Diakonhjemmet sykehus

Diakonhjemmet Sykehus bruker tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift; grønn, gul og rød beredskap. Disse er i tråd med nasjonale og regionale helseberedskapsplaner:

 • Grønn beredskap: Beredskapsledelse etableres, enkelte funksjoner kan forsterkes.
 • Gul beredskap: Beredskapsledelse etableres, begrenset mobilisering av ekstra ressurser.
 • Rød beredskap: Beredskapsledelse etableres, mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift.

Informasjon til pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom

Diakonhjemmet Sykehus har landets fremst eksperter på behandling av inflammatorisk revmatisk sykdom. Nå har de samlet kunnskapen om koronaviruset og gir råd om hvordan pasienter med inflammatoriske sykdommer skal forholde seg i den krevende tiden vi er inne i.

Hovedkonklusjonen til sykehusets fagmiljø er at det per i dag ikke finnes kunnskap som tilsier at pasienter skal stoppe eller trappe ned antirevmatisk behandling (immunsupprimerende behandling). Våre eksperter har tatt for seg en rekke problemstillinger og via lenkene under finner du alle deres råd.

Informasjon til pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom (web)

Informasjon til pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom_V5.0.pdf

Norsk pandemiregister - hvordan dine personopplysninger behandles og hvilke rettigheter du har

Norsk pandemiregister samler opplysninger om alle pasienter i spesialisthelsetjenesten med covid-19. Registeret vil inneholde opplysninger om mulige årsaker til smitte, om pasienten gjennom jobben er særlig utsatt for smitte, liggetid på sykehus, tidligere og aktuell helsetilstand, funn ved innkomst, behandlingstiltak og overlevelse. Registeret vil på sikt berikes med opplysninger fra andre helseregistre.

Det er mulig for pasient å reservere seg dersom man ikke ønsker at egne opplysninger skal inngå i Norsk pandemiregister. De som er registrert kan be om innsyn i opplysningene som er lagret, retting og sletting.

Norsk pandemiregister

Informasjon om koronaviruset for fremmedspråklige

English

Information about the coronavirus

Urdu

کورونا وائرس کے بارے میں معلومات

Polsk/polski

Nowy koronawirus (Covid-19)

Punjabi

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

Rumensk

Informații despre coronavirus

Somali

Macluumaadka ku saabsan coronavirus

Click here to see all available language versions

In English

08. November 2020:
Due to the covid-19 situation visitors are currently not allowed in the hospital. There are limited exceptions to this policy based on the patient's medical condition. We apologize for any inconvenience this may cause. You can find more information about the corona outbreak on the health authorities' website helsenorge.no:

Coronavirus - helsenorge.no