Helsenorge

Jobb hos oss

​Diakonhjemmet Sykehus er et privat ideelt diakonalt sykehus som har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. 1 700 ansatte arbeider ved sykehuset. Sykehuset har både somatiske funksjoner og innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Vi tilbyr spennende oppgaver til både helsepersonell og til personell med teknisk, økonomisk og administrativ kompetanse.

  

Møt noen av våre ansatte

 


 


 


Fant du det du lette etter?