HELSENORGE
diakonhjemmet sykehus

Bruk av sykehusets e-postadresse

E-postmottaket

E-postmottaket er betjent mandag til fredag kl. 09.00 -15.00. E-poster kan bli journalført og arkivert i henhold til gjeldende rutiner for saksbehandling. E-postadresse: postmottak@diakonsyk.no

Avbestilling/endring av time

Du kan avbestille/endre time per telefon, Digipost eller brev.

Henvisning til spesialisthelsetjenesten

Det kreves henvisning fra fastlege eller andre med henvisningsrett for å få utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten. Henvendelser om utredning eller behandling uten henvisning vil derfor ikke bli videreformidlet. 

Utskrift av pasientjournal  

Se Journalinnsyn for framgangsmåte ved forespørsel om innsyn i pasientjournal.
Forespørsler som ikke oppfyller kravene som beskrevet kan ikke behandles. 

Man har foreløpig ikke tilgang til å lese journalen sin direkte elektronisk som pasient ved Diakonhjemmet sykehus.

Helseopplysninger

Henvendelser med helseopplysninger blir ikke besvart eller videresendt via e-post.

E-post er ikke en sikker kommunikasjonsform, og vi ønsker ikke at opplysninger om deg skal komme på avveie. Sykehuset skal i henhold til krav om informasjonssikkerhet ikke videresende eller besvare henvendelser som inneholder helseopplysninger eller informasjon om pasientforhold, per e-post. Dette inkluderer kontakt angående fakturering og øvrige henvendelser relatert til pasientbehandling. Slike henvendelser videreformidles internt ved sykehuset per papir, og du må regne med noe behandlingstid. 

Du kan alternativt kontakte oss på telefon 22451500 eller sende brev til: Diakonhjemmet sykehus, Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo. 

Adresseendring

Adresseendringer innad i Oslo må meldes Folkeregisteret . Våre systemer er knyttet opp mot dette registeret. ​

Information in English

E-mails sent to postmottak@diakonsyk.no are attended to every weekday between 9-15.
All e-mails are registered and archived according to data protection and confidentiality laws and policies.

E-mails containing patient- or health related information will not be replied to or forwarded  

Due to the fact that e-mail is not a secure communication method, we are unable to reply to or forward e-mails which contain patient- or health-related information, by e-mail. This includes information regarding billing and other inquries related to patient care.
Such e-mails will be printed out and conveyed internally in the hospital on paper. However, this may cause unnecessary delays.

Alternatively, you can contact us on telephone 22 45 15 00, or send a letter by post to: Diakonhjemmet sykehus, Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo.

Change of appointment

You can request a change of an appointment by contacting us via the electronic service Avbestille eller endre time ("Change of appointment").

You can also contact us on telephone 22 45 15 00 or send a letter by post to: Diakonhjemmet sykehus, Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo.

Requests c oncering change of appointment sent by e-mail, will not be answered or forwarded.

Requests regarding treatment in the hospital

All requests conserning treatment in the hospital must be handled by your family doctor/general practitioner, who will send a referral to the hospital according to current guidelines. 

Medical records   

See Journalinnsyn (request to see medical records) to read about our procedures concerning requests of this kind.

For change of private adress within Oslo: Contact Folkeregisteret . Our systems register adresses directly from Folkeregisteret. ​


 

Fant du det du lette etter?