HELSENORGE

Ny angstgruppe starter 10. januar 2023. Ledige plasser

Poliklinikken psykisk helse og arbeid har ledige plasser i gruppe for behandling av pasienter med generalisert angstlidelse, oppstart 10. januar 2023. Les mer om tilbudet.

Behandlingen baserer seg på metakognitive prinsipper for angstbehandling.

Henvisningen merkes «GAD gruppe» og sendes med gul lapp til Voksenpsykiatrisk avdeling (VPA) henv kurs​.

Pasienter som ikke fra før er knyttet til Poliklinikken psykisk helse og arbeid tas inn til en vurderingssamtale. ​

Første samling 10.01.2023, deretter hver tirsdag i 10 uker.

Løpende påmelding.

Se info på sykehusets nettsider:

Informasjonsskriv til pasienter:

Informasjonsskriv til behandlere:
Kurs og behandling for generalisert angst (2023)